Szanowni Państwo,

związku wprowadzeniem w życie postanowień obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215), uprzejmie informuję, iż Instytucją Finansową, której zostanie powierzone zarządzanie środkami gromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.,

z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP 527-22-28-027, Regon 014981458, KRS 0000019102 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.

Decyzja o wyborze Instytucji Finansowej została podjęta w porozumieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, działającymi przy tut. Oddziale Terenowym, na podstawie ustalonych kryteriów oceny złożonych ofert oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości, mając w szczególności  na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Z poważaniem
Anna Gwiazdoń
inspektor ds. PPK

tel.: +48 18 26 76 060 wew. 241
pok.110,
wtorek:    7:00 – 17:00
czwartek: 7:00 – 16:00

 

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.