ZARZĄDZENIE NR  3 /2016

Dyrektora

  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego

              im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

   z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany wysokości  opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 

 

Na podstawie  Zarządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  z dnia 23 marca 2016 r. oraz § 71 Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ustalam opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej w wysokości brutto:

 

1)      8 zł za jedną stronę  sporządzonego odpisu lub wyciągu,

 

2)      0,80 zł za sporządzenie  jednej strony kopii,

 

3)      1,60  za sporządzenie kopii, odpisu lub wyciągu na elektronicznym  nośniku danych,

 

4)      15 zł za jedną błonę RTG.

 

§2

 

Zobowiązuję Kierowników wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia oraz  Zarządzenia Nr 9/2016  Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, w celu stosowania. 

 

§3

 

Treść niniejszego Zarządzenia należy zamieścić w miejscu widocznym dla pacjentów.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 r.

 

Dodatkowe informacje