Służenie pomocą chorym zawsze, kiedy tego potrzebują - to nasza misja przyświecająca wszelkim działaniom na rzecz naszych podopiecznych.

Chcąc stale udoskonalać naszą działalność i ustrzec się ewentualnych niedopatrzeń, uprzejmie prosimy o ocenę naszej pracy. Zmierza ona wyłącznie do poprawy jakości świadczonych przez nas usług medycznych.

Zapewniamy, że badanie jest całkowicie anonimowe.

Dziękujemy w imieniu pracowników

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego

 

Ankieta satysfakcji - Klinika/Oddział Ankieta satysfakcji - Pracownia
Ankieta (doc)
Ankieta (pdf)
Ankieta (doc)
Ankieta (pdf)

Ankietę proszę wrzucić do skrzynki oznaczonej napisem „ANKIETA” 

Dodatkowe informacje