WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC
W OKRESIE XXV-LECIA DZIAŁALNOŚCI
DZIECIĘCEGO OŚRODKA CHORÓB PŁUC W RABCE

w latach 1947-1972 (chronologicznie)

 

 

1.RUSIN Andrzej
Sur l”Etiologie de Psoriasis.
Anales de Dermatologie et Syphiiigra 1947, 1.

2.RUDNIK Jan
— Wrodzony zrost kości przedramienia
Folia Morphologica 1952, 3/li. 4, 345

3.KNICHOWIECKI Bronisław
— Wyjątkowo łagodna epidemia krztuśca (parapertusis?) w sanatorium w Rabce.
Pediatria Polska 1953, 28, 12, 1215

4.MILEWSKI Mieczysław
Wyniki stosowania preparatu T-40 w gruźlicy płuc u dzieci PZPS w Rabce
Gruźlica i Choroby Płuc 1953, 21, 12, 899

5.RUDNIK Irena, KOBUSZEWSKA-FARYN MANOWSKA A.
— Rak kory nadnercza.
Pediatria Polska 1953, 28, 7, 729.

6.RUDNIK Irena
— Ocena stanu dziecka z obrazu radiologicznego kości.
Pamiętnik XVI Zjazdu Radiologów Polskich w Warszawie 1953, 25, 2, 46.

7.RUDNIK Jan
— Guzy nerek u dzieci.
Zjazd XVI Radiologów Polskich.
Polski Przegląd Radiologiczny 1953, 25, 2, 53

8.GOŁASZEWSKA Waleria
— Zachorowania na gruźlicę dzieci szczepione szczepionką BCG
Gruźlica i Choroby Płuc 1954, 22, 1, 123

9.BOJ Ewa, RUDNIK Jan
— Ziarnica złośliwa współistniejąca z gruźlicą,
Patologia Polska 1955, 6, 1, 41.

10.RUDNIK Jan
— Guzy olbrzymiokomórkowe szczęk.
Czasopismo Stomatologiczne 1955, 8, 4, 157

11.RUDNIK Jan, ŻUK Edward
— Bronchografia u dzieci za pomocą mieszaniny lipiodolu z talkiem.
Pediatria Polska 1955, 30, 6, 555.

12.RUDNIK Jan, RYBAKOWA Maria, SZPUNAR Jerzy
— Bronchoskopia w przypadkach niedodmy w gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1955, 23, 11, 775

13.HARAZDA Maria, RUDNIK Irena
— Ropień płuca wywołany przez konika polnego.
Polski Tygodnik Lekarski 1956, 11, 40, 1718

14.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Mediastinopneumografia.
Postępy Radiologii i Medycyny Nuklearnej,1956, 2, 46.

15.RUDNIK Jan
— Zakłady przeciwgruźlicze w Rabce. Noye Polsko, Praha 1956, 4

16.RUDNIK Jan
— Jak walczą z gruźlicą w Czechosłowacji. Służba Zdrowia 1956, 47

17.DUDKOWSKI Leszek, SIUDAK A.
— Trzy przypadki paragonimasis płuc.
Gruźlica i Choroby Płuc 1957, 25, 1, 57.

18.GRAJEWSKA Czesława
— Przygotowanie i znieczulenie do zabiegów resekcyjnych oskrzeli u dzieci.
Pamiętnik II Polsko-Czechosłowackiego Seminarium Ftizjopediatrycznego w Rabce 1957. 39

19.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulenie u dzieci w zabiegach torakochirurgicznych na podstawie spostrzeżeń z oddziałów ftizjochirurgii w Zakopanem i w Rabce.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1957, 29, 12, 1223

20.MILEWSKI Mieczysław
— Ostre zatrucia nikozydem u 3-letniego dziecka. Pediatria Polska 1957, 32, 4, 418.

21.ROESNER Tadeusz
— Rola zakładu leczniczo-wychowawczego w rewalidacji dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu do Walki z Gruźlicą 1957, 47, 11-12, 60

22.ŻUK Edward, TUMIŁOWICZ Stanisław
— Mieszany ropień wychodzący z węzłów chłonnych wnęki leczony operacyjnie u chorego po lobektomii.
Polski Tygodnik Lekarski 1957, 12, 28, 1086

23.ŻUK Edward, LEWANDOWSKA M.
— Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Przegląd Lekarski 1957, 13, 7, 209.

24.GRAJEWSKA Czesława
— Wartość sukcinylcholiny w śródtchawiczym uśpieniu u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1958, 30, 3, 251.

25.KUBISZTAL Irena
— Rola i zadania przedszkoli specjalnych.
Szkoła Specjalna 1958, 6, 5

26.ROESNER Tadeusz
— Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na genezę i przebieg dziecięcej gruźlicy płuc.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 3—5, 214

27.RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy
— Porównanie obrazów tomograficznych i bronchoskopowych odwęzłowych zmian oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 571

28.RUDNIK Jan, RUDNIK Irena, RYBAKOWA Maria, SZPUNAR Jerzy
— Umiejscowienie i rozwój zmian gruźliczych w węzłach tchawiczo-oskrzelowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 6, 453

29.RUDNIK Jan, MRÓZ D.
— Zacienienie płatowe i segmentowe po kilkuletniej obserwacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 579 192.

30.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ŻUK Edward
— Geneza częstości wskazań do resekcji tkanki płucnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 593

31.RUTKOWSKA Krystyna
— Praca w kółku biologicznym zainteresowań jako czynnik terapeutyczny.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 4.—5, 298

32.RZEPECKI Tadeusz
— Zagadnienie resekcji tkanki płucnej u dzieci. Omówienie 100 operowanych przypadków.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 3, 211

33.RZEPECKI Tadeusz
— Resekcja tkanki płucnej w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 611

34.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychopedagogiczne dziecka chorego na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu Społecznego do Walki z Gruźlicą w Opolu, 1958, 4

35.GRAJEWSKA Czesława. SZPUNAR Jerzy
Znieczulenie ogólne w bronchoskopii u dzieci za pomocą trylenu.
Otolaryngologia Polska 1959, 13, 1—2, 383

36.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Gruźlica węzłów tchawiczo-oskrzelowych i zmiany odwęzłowe
Monografia PZWL 1959

37.RZEPECKI Tadeusz
Resekcja tkanki płucnej i wycięcie węzłów tchawiczo-oskrzelowych z powodu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1959, 27, 3, 219.

38.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychologiczne dziecka przewlekle chorego.
Szkoła Specjalna 1959, 20.

39.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulanie ogólne u dzieci w zabiegach laryngologicznych.
Otolaryngologia Polska 1960, 14, 3, 393.

40.ĆWIERZ Jan
— Nowe przyrządy do rehabilitacji ruchowej dzieci.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1960, 25, 5, 515.

41.HARAZDA Maria, RUDNIK Jan
— Angiografia preparatów poresekcyjnych
w gruźlicy płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1960, 24, 1, 63

42.LOSTER Janusz
— Przypadek ropnia płuc u dziecka wskutek aspiracji kłosa żyta.
Pediatria Polska 1960, 35, 3, 325

43.RUDNIK Jan
— Wskazania do resekcji tkanki płucnej w dziecięcych zakładach przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1960, 35, 7, 743.

44.RUDNIK Jan
Przed 75-leciem sanatoryjnego lecznictwa przeciwgruźliczego dla dzieci w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1960, 28, 12, 10

45.RUDNIK Jan
— Zmiany oskrzelowe po zacienieniach płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pediatria Polska 1960, 35, 8, 845

46.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz
— L’exrésé pulmonaire chez l’enfant. Archiyes Françaises de Pédiatrie 1960, 17, 8

47.ŚLENZAK Jadwiga
— O szkodliwym wpływie zaniedbań pedagogicznych na psychikę dzieci przewlekle chorych.
Szkoła Specjalna 1960, 21, 4—5, 248.

48.ŻUK Edward
— Wycięcie górnego i dolnego płata prawego płuca pozostawienie płata środkowego. Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy. Pamiętnik Konferencji Ftyzjochirurgicznej w Zakopanem, 1958 red. Wit Rzepecki 1960, 50 Warszawa

49.BOBER Stefania
— Problem frustracji u dzieci sanatorium przeciwgruźliczego obserwacyjnego oraz niektóre metody psychologiczne stosowane w adaptacji dziecka.
Neurologia Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1961, 11, 4, 527.

50.DUDKOWSKI Leszek
— Nietypowy przebieg oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 5, 445

51.RUDNIK Jan
— Zjawiska mechaniczne w powstawaniu zacienień płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Folia Medica Cracoviensia 1961, 3, 3, 43

52.RUSIN Andrzej
— Wyniki badań bakteriologicznych preparatów resekcyjnych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 6, 621

53.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 11, 935

54.SZABLEWSKA Anna
— Psychoterapeutyczna rola zainteresowań i uzdolnień u dzieci chorych na gruźlicę.
Pamiętnik Zjazdu Psychologicznego w Poznaniu 1961, 9, 85

55.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
— Analiza psychologiczna 200 przypadków dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowych i mózgu,
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 10, 879

56.ŻEBRAK Jerzy
— Rokowania w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci leczonych zachowawczo.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 2

57.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— W sprawie niedrożności mechanicznej oskrzeli u dzieci z gruźlicą płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1962, 26, 2, I

58.CHERIAN Zenobiusz
Gruczolak oskrzela u 10-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 169.

59.CHERIAN Zenobiusz
— Dwa przypadki sekwestracji płuc u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 37, 7, 751.

60.CHERIAN Zenobiusz, SZELĄGOWICZ Bożena
— Przypadek zwojaka nerwowego złośliwego i ropniaka opłucnej o podobnym obrazie radiologicznym.
Pediatria Polska 1962, 37, 5, 525

61.GRAJEWSKA Czesława
Wartość premedykacji psychicznej u dzieci.
Zdrowie Psychiczne 1962, 7.

62.GRAJEWSKA Czesława
Premedykacja w znieczulaniu do operacji na tkance płucnej u dzieci. Na podstawie analizy 405 znieczuleń.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Bibliotece Akademii Medycznej w Krakowie.

63.OKRASIŃSKA Bożena, SZPUNAR Jerzy
— Sinusitis in children with Bronchiectasis.
Archives of Otolaryngology, 1962, 76, 4, 352

64.RUDNIK Irena
— Choroby śródpiersia w diagnostyce różnicowej gruźlicy dziecięcej.
Pamiętnik IV Zjazdu Ftizjatrycznego w Lublinie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 115.

65.RUDNIK Jan
— Odległe wyniki leczenia resekcją gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 147.

66.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Wpływ kortykoterapii na okrzelowe zmiany odwęzłowe w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 217.

67.RUDNIK Jan
— Wpływ kortykoterapii na zapobieganie powstawaniu nieodwracalnych zmian oskrzelowo- płucnych w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 27, 5, 489

68.RUDNIK Jan
— Śródpiersie w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, dod. do Z. 8,

69.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie guzów śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 8, 160.

70.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
Przypadki wielokrotnych zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu w świetle obserwacji psychologicznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 10, 939

71.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— Porównanie rozpoznań kliniczno-radiologicznych i anatomopatologicznych w gruźlicy u dzieci.
Polski Przegląd Radiologiczny 1963, 27, 1,

72.BOJ Ewa
— Gruźlicze zniekształcające zapalenie oskrzeli
(Bronchitis deformans tuberculosa) u dzieci
Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 12, 1197.

73.BRZOZOWSKA Janina
— Niedowłady spastyczne u dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon.
Pediatria Polska 1963, 38, 1, 57.
CEWE Zbigniew — zob. poz. 3

74.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przypadek marskości gruźliczej u dziecka powikłany zakażeniem nocardią.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 203.

75.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przepuklina przeponowa mylnie rozpoznawana jako gruźlica płuc.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 199.

76.DUDKOWSKI Leszek
— Leczenie zachowawcze rozstrzeni oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

77.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Kineziterapia w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

78.KRZYSZKOWSKA Anna, GOŁASZEWSKJ RZUCIDŁO L., STUDNICKA K., TYSZKA K., WERYS R., ZIŁECKA A.
— Porównawcze odczyny tuberkulinowe na ko A lub A-i-B i tuberkuliny PPD prątków gruźlicy i prątka BCG Moreau u dzieci chorych na gruźlicę i dzieci szczepionych Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 945.
KRZYSZKOWSKA Anna — zob. poz. 83.

79.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, OGAREK-S1.IW Elżbieta, ŻEBRAK Jerzy
— Kilka uwag na temat skierowań dzieci do sanatorium przeciwgruźliczego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1963,

80.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— La readaptation physique et psychique des enfants avant subi la phase aique de meningite tuberculouse.
Readaptation 1963, 103, 27.

81.ROESNER Tadeusz
— Les soins de l”enfant tuberculeux en dans le cadre de la cure integrale.
Readaptation 1963, 103, 29

82.ROESNER Tadeusz
— Róle du pódagogue dans la self-psy rapie de l’enfant tuberculeux soignó natorium-dans la lumióre des notions logiques actuelles.
Róadaptation 1963, 103, 29
ROESNER Tadeusz — zob. poz. 202.

83.RUDNIK Jan, ROESNER Tadeusz
— Les soins de l’enfant tuberculeux en Pologne dans le cadre de la cure integrale.
Redaptation 1963, 103, 21

84.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— L’importance de la bronchoscopie dans le traitement de l’enfant tuberculeux.
Medicina Thoracalis 1963 20, 275

85.RUDNIK Jan
— Sjtuation der Kindertuberkulose in Polen.
Tuberkuloseartz 1963, 20, 275

86.SZABLEWSKA Anna
— Trudności adaptacyjne u dzieci w sanatorium przeciwgruźliczym i ich przyczyny.
Pediatria Polska 1963, 38, 10, 889

87.ŚLENZAK Jadwiga
— Zaburzenia rozwoju psychicznego dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz perspektywy ich rehabilitacji.
Praca na stopień doktora psychologii złożona w Bibliotece UJ w Krakowie, 1963.

88.ZALEWSKI Bogdan
— Sytuacja społeczna dzieci i młodzieży sekcji tkanki płucnej.
Biuletyn PTF 1963, 5.

89.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— Adaptacja społeczna dzieci i młodzieży po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych na podstawie badań kontrolnych i wywiadów przeprowadzonych w województwie krakowskim.
Biuletyn PFT 1964, 1—2, 77

90.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
-— Zespół Kartagenera leczony chirurgicznie
Pediatria Polska 1964, 39, 12, 1381

91.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Przetrwały przewód tętniczy Botalla i rozstrzenie oskrzeli.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 9, 1123

92.CZELUSTA Alojzy
— Rozwój psychomotoryczny dzieci od 0 do 7 lat z porażeniami po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 114

93.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Oszczędne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 4, 435

94.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Nowotwory płuc i oskrzeli u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 10, 1191

95.BOJ Ewa
— Próby wyjaśnienia patogenezy niektórych postaci gruźlicy płuc w wieku pokwitania.
Patologia Polska 1964, 15, 4 417.

96.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz
ŚLENZAK Jadwiga
— Wpływ rozstrzeni oskrzeli u dzieci na rozwój umysłowy i stan psychiczny.
Szkoła Specjalna 1964, 35, 1, 1.

97.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz, SLENZAK Jadwiga
— Odrębność zagadnień wychowawczych w oddziałach dla dzieci chorych z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Szkoła Specjalna 1964, 25, 1, 1.

98.BRONIEWSKA Janina
— Wskazania do wycięcia płuca u dzieci w oparciu o odległe wyniki leczenia operacyjnego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

99.BARTA Karol.
— Maciej Leon Jakubowski — Jego życie i dzieło.
Gruźlica i Choroby Płuc 1964, 35, 5, 399.

100.ĆWIERZ Jan
Składane łuski redresyjne.
Kultura Fizyczna 1964, 17, 19, 618.

101.ĆWIERZ Jan
—. Długoczasowe nagrzewania w leczeniu zachowawczym porażeń spastycznych.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 116.

102.ORŁOŚ Marian
— Uroczystość 75-lecia Dziecięcego Lecznictwa Przeciwgruźliczego w Polsce.
Pediatria Polska 1964, 39, 2, 202.

103.ORŁOŚ Marian
— Sympozjum meningitowe Rabka 28 maja 1963. Biuletyn PTF 1964, 1—2 8

104.PĘCHEREK Kazimierz
—. Analiza wyników leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 3, 373

105.PĘCHEREK Kazimierz
— Znaczenie badania drzewa oskrzelowego po resekcjach tkanki płucnej u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 4, 491

106.PLESIŃSKA Maria
— Stan kliniczny dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych leczonych y. sanatorium rehabilitacyjnym w Rabce w latach 1955—1962
Biuletyn PTF 1964, 1—2

107.RUDNIK Jan
— Ocena sytuacji zwalczania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1964, 1—2, 34

108.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSI.IWA Elżbieta
— Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjny w Rabce (rys historyczny i rozwój w okresie 20-lecia PRL)
XX lat walki z gruźlicą w Rejonie Krakowskim, 1964, 36.

109.RUDNIK Jan
— Uwapnione segmenty w przebiegu epituberculosis u dzieci.
PZWL Warszawa 1964.

110.RZEPECKI Tadeusz, ZIOŁA H., ŻUK Edward
Gruźliczy ropień przykręgosłupowy węzłów tchawiczo-oskrzelowych o gwałtownym przebiegu klinicznym.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 6, 819

111.ŚLENZAK Jadwiga
— Typy zaburzeń psychicznych u dzieci po gruźliczym zapaleniu opon i mózgu i metody ich rehabilitacji.
Biuletyn PTF 1964, l—2. 11

112.ĆWIERZ Jan
— Schody z regulowaną wysokością stopni.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 6, 721

113.ĆWIERZ Jan
Basen do ćwiczeń w wodzie z dowolnie regulowaną głębokością.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 5, 591

114.ĆWIERZ Jan
— Składane strzemiona do kul inwalidzkich.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 2, 221.

115.BARTA Karol, CEWE Zbigniew, KUŁAKOWSKI Leszek
— Zespół de Sanctis — Cacchinone
Pediatria Polska 1965, 40, 11, 1287

116.BĄK Zofia, DTJDKOWSKI Leszek, OBRĄPALSKA Ewa
— Obraz histologiczny ziarnin okołoprzetokowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 713

117.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Forma zabawowa w kineziterapii w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Kultura Fizyczna 1965, 9, 18, 539

118.HERMAN Teresa, RUDNIK Jan, RUSIN Andrzej, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Wpływ leczenia przeciwprątkowego na wyjałowienie zmian gruźliczych w płucach dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 13, 12, 131
HERMAN Teresa — zob. poz. 55, 129

119.LOSTER Janusz, SZPUNAR Jerzy, ŻEBRAK Jerzy
Ocena wyników wziernikowania oskrzeli oparta na 10 000 bronchoskopii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 637

120.OBRĄPALSKA Ewa
— Zmiany w nabłonku oskrzelowym w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703

121.OBRĄPALSKA Ewa, PĘCHEREK Kazimierz, RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKA Hanna, ŻUK Edward
Poglądy na wskazania do leczenia chirurgicznego w nieodwracalnych zmianach oskrzelowo-płucnych u dzieci i młodzieży.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703.

122.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy, RUDNIK Jan
— Porównanie obrazów radiologicznych, bronchologicznych i anatomopatologicznych w zacienieniach płatowych i segmentowych
turberculosis)
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 689

123.OBRĄPALSKA Ewa
— Morfologia oskrzela w przewlekłych chorobach płuc.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Bibliotece Akademii Medycznej w Krakowie, 1965.

124.RUDNIK Jan
— Rozwój bronchologii i jej znaczen!e w klinice gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 633

125.RUDNIK Jan
— Indications et rósultats de l’exérése pulmonaire chez les enfants et les jeunes adultes tuberculeux.
XVIIIth International Tuberculosis Conferencc, Munich, Procedings of the Conference, 1965, 335

126.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy, ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina
— Krytyczna analizadotychczasowych poglądów na zmiany odwęzłowe i ich leczenie w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 735

127.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie gruźlicy węzłowo-płucnej i jej powikłań u dzieci.
— Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8.

128.RZEPECKI Tadeusz
Przypadek przewlekłego, ropnego zapalenia płata górnego płuca o nietypowym przebiegu klinicznym.
Pediatria Polska 1965, 40, 3, 309.

129.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN IWANOWA O.
— Interpretacja odczynów tuberkulinowych w rozpoznawaniu i zapobieganiu gruźlicy.
Pediatria Polska 1965, 40, 9, 905.

130.ŻEBRAK Jerzy
— Marskie segmenty imitujące zmiany
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8,

131.ŻEBRAK Jerzy
— Opracowanie dyskusji Sekcji Ftizjopediatrycznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 745

132.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
— Wpływ drenażu czynnego na wyniki spirometryczne u dzieci w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1966, 19, 7, 337

133.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Jednostronne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu obustronnych rozszerzeń u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 47
DUDKOWSKI Leszek — zob. poz. 6, 15

134.BARTA Karol, GORYCZKO-DUDKOWSKA Bronisława
Przyczyny przedwczesnego zabierania dzieci z sanatoriów przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1966, 41, 7, 867

135.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan,
RZUCIDŁO L.
— Comparative inyestigations on the diagnostic yalue of purified tuberculins.
Polish Medical Journal 1966, 5, 4.
885

136.HERMAN Stanisław
— Źródła zmienności w interpretacji odczynu tuberkulinowego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc
1966, 5—6, 105.

137.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wyniki badań porównawczych w kierunku określenia mocy tuberkuliny oczyszczonej produkcji krajowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1019

138.HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan, WESTRYCH Feliks
Badania porównawcze nad wrażliwością na
tuberku1in z prątka typu ludzkiego (PPD
RT23) i prątka typu ptasiego (PPD RS-l0)
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1033

139.HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan
— Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

140.JUCHNIEWICZ Mieczysław, MAJEWSKA-Z LEWSKA Hanna, PLESINSKA Maria, RUDNI Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w roku 19 Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1043

141.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLKOWSKI Tadeusz, ANUSZ Zbigniew. HERMAN Stanisław, IWANOWA O.. KRZYSZKOWSKA
MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., WIERZ! SKA H.
— Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 991

142.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz, RUDNIK Jan
— Badanie szczepionek BCG z rożnych podszczepów.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 116

143.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
Walka z gruźlicą dzieci na tle ogólnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 7

144.KACZMARCZYK Jerzy
— Znaczenie badań spirograficznych w niektórych postaciach gruźlicy i w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 5, 459.

145.KRZYSZKOWSKA Anna, RUDNIK Jan. RAK Jerzy
— Postvaccination tuberculin reactions in Guinea pigs vaccinated with BCG Moreau vaccine resistant to hydrazide and streptomycyn.
Experimental Medicine i Microbiologie,1966, 18, 1, 56

146.RUDNIK Jan
— Problem ciągle żywy.
Służba Zdrowia, 1966, 49, 6

147.RUDNIK Jan, JURZAK-ZELWINDER Janina
—. Własna modyfikacja aparatu do badania szczelności strzykawek używanych w diagnostyce tuberkulinowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 43, 12, 1055

148.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKŚLIWA Elżbieta
Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

149.RUDNIK Jan
— Badania tuberkulinowe, badania radiologiczne i bakteriologiczne, ich znaczenie i rola w badaniach epidemiologicznych i programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966,

150.RUDNIK Jan, GAWOLEWICZ J., ROPEK M., ZIERSKI M.
— XVIII Międzynarodowa Konferencja Przeciwgruźlicza. Monachium, 1965.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1966, 34, 7, 694

151.RUDNIK Jan
— Organizacja walki z gruźlicą i stan epidemiologiczny w Holandii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 691

152.RUDNIK Jan
— Problematyka dziecięca na XVIII Międzynarodowe Konferencji Przeciwgruźliczej w Monachium. Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 700

153.RUDNIK Jan
— Jest lepiej ale do dobrego daleko.
Zdrowie 1966, 216, 6

154.RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKI B., ŻUK E. E., (i współautorzy)
— Odległe wyniki chirurgicznego leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci. - Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 32

155.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUD BUJKO K., LEŚKIEWICZ H.
— Znaczenie szczepień BCG i chernioprofilaktyki w programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 88

156.ŻEBRAK Jerzy
— Rozszerzenie tchawicy i oskrzeli głównych u dzieci.
Pediatria Polska 1966, 41, 3, 357

157.ŻEBRAK Jerzy
— Niektóre zagadnienia lecznictwa przeciwgruźliczego w Związku Radzieckim.
Biuletyn PTF 1966, 1

158.KACZMARCZYK Jerzy, PĘCHEREK Kazimierz, ŻUK Edward
— Ocena wentylacji płuc u dzieci po wykonanej resekcji tkanki płucnej z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 1.

159.KACZMARCZYK Jerzy, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Wydolność wentylacyjna płuc u dziecka z wrodzoną przepukliną przeponową leczoną chirurgicznie.
Pediatria Polska 1967, 42, 4, 464.

160.KACZMARCZYK Jerzy
— Ocena wentylacji płuc u dzieci zdrowych. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1967)

161.KACZMARCZYK Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część III. Wskaźniki ogólnej sprawności wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 37, 12, 1049

162.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
— Aktualne problemy szczepień BCG. Pediatria Polska 1967, 35, 9, 881

163.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI T., RUDNIK J., MARDOŃ K., KUBIT S., HERMAN S., OGAREK-ŚLIWA E.
— Badania porównawcze przy stosowaniu tuberkuliny RT-23 w dawce 1 TU i 2 TU (Część
epidemiologiczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 867

164.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek pourazowego zarośnięcia oskrzela u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 909.

165.GIZA T., HANICKA M., JELONEK A DZIELEWICZ J., REMBIESOWA H., RUI WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu V. Wpływ wersenianu sodowego (ED9 i dwuhydrotachysterolu (AT 10) na leczenia gruźlicy doświadczalnej świnek morskich.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 831

166.GORCZYŃSKI Marian
— Pacjenci w wieku przedszkolnym a ich wrażliwość psychiczna.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 9, 55

167.GORCZYNSKI Marian
- Projekt indywidualnego wskaźnika próchnicy uzębienia.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 1, 15

168.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
Wpływ zabiegów torakochirurgicznych na rozwój fizyczny pacjentów z gruźlica płuc operowanych w czasie dzieciństwa.
Kultura Fizyczna 1967, 2, 86

169.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Działalność Międzynarodowego Ośrodka Dziecka w Paryżu w zakresie gruźlicy.
Międzynarodowe Sympozjum Gruźlicy Dziecięcej DOChP — Rabka 1967, 25.

170.MA.JEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z V Seminarium Polsko-Czechosłowackiego. Pediatria Polska 1967, 42, 4, 433

171.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Międzynarodowe Seminarium Gruźlicy Dziecięce w Warszawie. „
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach tłuc 1967,

172.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Gruźlicy Dziecięcej.
Pediatria Polska 1967, 42, 10, 1289

173.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Przypadek guza Castelmana u 12-letniej dziewczynki. (Olbrzymi przerost węzłów chłonnych śródpiersia).
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 901

174.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, ZEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Guzy śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 881

175.RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew
— Błędne rozpoznania chorób układu oddechowego w wadach i przepuklinach przepony u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 875

176.RUDNIK Jan
— Realizacja programu opanowania gruźlicy
u dzieci.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1967, 4—5, 5

177.RUDNIK Jan
— Badania alergii tuberkulinowej za pomocą tak zwanego monotestu.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 11, 1215

178.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Pathology of segmental and lober opactis in tuberculosis.
Diseases of the Chest, 1967, 51, 3.

179.RUDNIK Jan
XX ans d’activité danc cadre du service social de santé.
Centre de Pneumologie Infantile á Rabka, 1967.

180.RUDNIK Jan
— Międzynarodowy Ośrodek Dziecka w Paryżu.
Wydawnictwo DOChP, Rabka 1967.

181.RUSIN Andrzej, RZEPECKI Wit, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Grzybniak kropidlakowy płuc u 11-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9. RUSIN Andrzej — zob. poz. 79, 283.

182.WERYS Ryszard, ŻUK Edward
— Leczenie operacyjne gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych u dzieci.
Pediatria Polska 1967, 42, 12.

183.ZALESZCZUK Andrzej
— Zagadnienie gimnastyki leczniczej w popierwotnej płuc.
Kultura Fizyczna 1967, 10.

184.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, BUJ RUDNIK J., SŁOMA-WAŁEJKO B., SZUBIŃSKI J., WERYS R.
— Klinika i leczenie gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych.
Pediatria Polska 1967, 42, 12, 1447

185.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w latach 1965— 66. Ocena metod profilaktycznych.
Pediatria Polska 1968, 43, 10, 1247

186.GORCZYŃSKI Marian
— Rozważania na temat ekstrakcji zębów pierwszych stałych trzonowych.
Czasopismo Stomatologiczne 1968, 21, 5, 553

187.GORCZYŃSKI Marian
— Przyczynek do odkażania modeli gipsowych otrzymywanych z wycisków masy hydrokoloidalnej.
Protetyka Stomatologiczna 1968, 17, 20.

188.GIZA T., HANICKA M., HERMAN T., NEK A., KURDZIELEWICZ J., REMBI H., RUDNIK J., WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu VIII. Badania nad wpływem odwapni przebieg leczenia gruźlicy wywołanej prątkiem INH — opornym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545

189.BARTA Karol, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Zespół Löfgrena.
Pediatria Polska 1968, 43, 7, 6.

190.BLEIKER M. A., RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, SOKÓŁ Tadeusz.
Badania porównawcze nad wrażliwością tuberkulinę z prątka typu ludzkiego i z prątka typu ptasiego wśród dzieci szkolny w powiecie Nowy Sącz.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545.

191.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLAKOWSKI T., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E.
Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
IV. Występowanie alergii poszczepiennej po 12-tu miesiącach od zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 2, 117.

192.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, HERMAN S., LUTZ .1., MARDOŃ K., „OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU i 2 TU (Część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527

193.JUCHNIEWICZ Mieczysław, KWIEKOWA A., RUDNIK J., RUDZIŃSKA H., BURAKIEWICZ A.
— Stan epidemiologiczny gruźlicy w Polsce w roku 1967.
Komunikaty Zakładu Walki z Gruźlicą 1968, 21, 1

194.KURDZIELEWICZ Józef
— Wpływ wersenianu sodu i wersenianu wapnia na przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1968)

195.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, RUDNIK Jan, HERMAN Teresa
— Wykrywanie prątków Kocha w przebiegu gruźlicy układu oddechowego u dzieci. Pediatria Polska 1968, 43, 677

196.MAJEWSKA -ZALEWSKA Hanna, KUŁAKOWSKI Leszek, RUDNIK Jan
— Wyniki leczenia dzieci prątkujących w przebiegu gruźlicy układu oddechowego.
Pediatria Polska 1968, 43, 11, 1385

197.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KURDZIELEWICZ Józef, RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
Kryteria oceny czynności zmian gruźliczych u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

198.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Znaczenie badań mikrobiologicznych w gruźlicy dziecięcej.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1968, 5—6, 113

199.OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wartość typu odczynu tuberkulinowego w ocenie alergii poszczepiennej i gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 1, 24. OGAREK-ŚLIWA Elżbieta — zob. poz. 1, 5, 16, 73, 75, 76, 77, 83, 87, 88, 89, 91, 121, 206, 212, 223, 224, 225, 249.

200.PLESIŃSKA Maria
Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Akademii Medycznej w Krakowie 1968)

201.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ptasiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

202.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ludzkiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 1004

203.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, LUTZ J., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU I 2 TU (część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527.

204.RUDNIK Jan
— Zmiany metod w walce z gruźlicą i kształtowanie się sytuacji epidemiologicznej gruźlicy dzieci i młodzieży w latach 1962—66
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 869.

205.RUDNIK Jan
— Wrażliwość specyficzna i niespecyficzna na tuberkulinę.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 993

206.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
— Importance des interventions bronchoscopiques dans le traitement de la tuberculose primaire de l’enfant.
Les Bronches, 1968, 18, 2, 109.

207.RUDNIK Jan
— Tuberkulinodiagnostyka.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka
PZWL Warszawa 1968, 134

208.RUDNIK Jan
— Zasady leczenia gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 202

209.RUDNIK Jan
— Gruźlica narządu oddechowego u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 210

210.RUDNIK Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 311

211.WERYS Ryszard, RUSIN Andrzej
— Przypadek zapalenia otrzewnej u dziecka wywołany przez Mycobakterium fortuitum.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 9, WERYS Ryszard — zob. poz. 99, 108,
255, 288, 300.

212.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Ocena wskazań do resekcji tkanki płucnej gruźlicy narządu oddechowego u dzieci w oparciu o porównanie obrazów kliniczno- radiologicznych i preparatów resekcyjnych oraz wyniki odległe.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1969)

213.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK J., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O.. MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Kontrolowane badania szczepionek BCG. III. Wrażliwość na tuberkulinę i zmiany w miejscu zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 8, 703.

214.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz RUDNIK Jan.
— Znaczenie, rola i miejsce szczepień BCG w programach walki z gruźlicą.
Zdrowie Publiczne 1969, 1, 53.
JUCHNIEWICZ Mieczysław — zob. poz. 73, 75, 225.

215.CHERIAN Zenobiusz, SLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Sekwestracja płuc u dzieci
Pediatria Polska 1969, 44, 1, 61.

216.HERMAN Stanisław, KACZMARCZYK Jerzy, STYŚ K.
— Les valeurs de yentilation pulmonaire chez l’enf ant.
Bulletjn et memoires de la societe med. De Passy 1969, 35, 88, 307
HERMAN Stanisław — zob. poz. 16, 83, 87, 8 89, 91, 206, 223, 224, 243, 249, 252

217.KACZMARCZYK. Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część IV. Wskaźniki wentylacji spoczynkowej i inne pośrednie wskaźniki wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 12, 1059.

218.RUDNIK Jan
— Rozpoznawanie gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 49

219.RUDNIK Jan
— Badania alergii gruźliczej. Rozdz. w: „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 131.

220.RUDNIK Jan
— Szczepienia BCG. Rozdz. w. „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga PZWL Warszawa 1969, 280

221.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen. Kurzreferate der 6 Tagung der Gesellschaft für Lungenkrankheiten urid Tuberkulose der DDR in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Pädiatrie und für Broochologie der DDR Dresden, 1969

222.ŚLENZAK Jadwiga
— Niektóre problemy związane z rozwojem psychicznym i rehabilitacją dzieci po przebytym gruźliczym zapaleniu mózgu i opon w świetle obserwacji psychologicznej.
Prace i Materiały Naukowe Instytutu Matki i Dziecka 1969, li, 55

223.KACZMARCZYK Jerzy, GURDZIEL Zofia, WE- RYS Ryszard
— Ocena wentylacji płuc u dzieci w przebiegu mucoviscidosis.
Pediatria Polska 1970, 45, 8, 95.

224.KACZMAREK Jerzy, SENTISSI M., SADOUL P.
— Effects du Salbutamol et de l”isopropylneradrenaline sur de Syndrome obstructif des asthmatique et des bronchiteuz.
Pamiętnik Zjazdu Ftyzjatrycznego w Budapeszcie od 6—10 VI.1970

225.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek guza śródpiersia u dziecka z dwukrotną śmiercią kliniczną w przebiegu pooperacyjnym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 925

226.CHERIAN Zenobiusz, ŻEBRAK Jerzy
— Próba klasyfikacji obrazów endoskopowych w przewlekłych chorobach narządu oddechowego (streszczenie)
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 875 CHERIAN Zenobiusz — zob. poz. 240.

227.BARANCEWICZ Irena, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, ORLOŚ Marian
— Wrażliwość na tuberkulinę u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1970, 38, 3, 203.

228.BARTA Karol, DUDKOWSKI Leszek, RUDNIK Irena
— Zespół KornelIi de Lange.
Pediatria Polska 1970, 45, 2, 229.

229.BARTA Karol, KURDZIELEWICZ Józef, ŻEBRAK Jerzy
— Zespół Diamonda — Blackfana Przegląd Lekarski 1970, 26, 10, 777

230.KOPYTKO Ewa
— Tłuszczak śródpiersia tylnego u 4-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 919

231.LOHN Zofia
— Jedna z ostatnich Tysiąclatek” sercu najmilsza.
Walka z Gruźlicą i Chorobami Płuc 1970, 7, 1, 29.

232.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nietypowe zejścia zapaleń płuc leczone chirurgicznie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 842

233.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, ŻEBRAK Jerzy
— Tracheobronchomegalia u 14-letniego chłopca
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 900.

234.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Jamy oczyszczone w przebiegu gruźlicy rządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 10, 973

235.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Wyniki leczenia gruźlicy narządu oddechowego resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1111

236.OBRĄPALSKA Ewa
— Połączenie wątroby z płucem imitujące guz śródpiersia.
OBRĄPALSKA Ewa — zob. poz. 8, 15, 240. Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 915

237.ORŁOŚ Marian, CHŁAP Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy
— Badania cytologiczne i cytochemiczne w dychawicy oskrzelowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 813

238.PĘCHEREK Kazimierz
— Problem leczenia dychawicy oskrzelowej na podstawie spostrzeżeń Ośrodka Chorób Płuc w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 820

239.PLESIŃSKA Maria
— Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowych.
Przegląd Lekarski 1970, 26, 4, 447
PLESINSKA Maria — zob. poz. 82

240.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. I. Anatomia grasic i metodyka badań.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1061

241.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. II. Obrazy grasicy
w mediastinopneumonografii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1067

242.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. III. Obrazy grasicy na zdjęciach w różnych projekcjach i częstość uwidocznienia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1077.

243.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen im Kindesalter.
Zeitschrift für Erkrankungen der Atmungsorgane: Johann Ambrosius Barth. Leipzig. 1970, 33, 1—3, 339

244.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Ocena chirurgicznego leczenia przewlekłych chorób narządu oddechowego na podstawie wyników odległych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 932

245.RUDNIK Jan, CHERIAN Zenobiusz, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Wady rozwojowe narządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 881

246.RUDNIK Jan
— Developpement et perspectiyes de la phtisio-. pneumonologie infantille en Pologne. Bulletin et Memoires de la Societe Medicale de Passy (Haute-Soyoie) Reyue Trimestrielle, 1970, 36, 90, 115

247.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nawroty i wznowy gruźlicy narządu oddechowego u dzieci po leczeniu resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1971, 39, 2, 111.
MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna — zob. poz. 82, 106, 243, 248, 252, 255.

248.KOPYTKO Ewa, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Niektóre problemy arkoidozy u dzieci.
Pamiętnik VII Polsko-Czechołowackiego Sympozjum FtizjopneumonologiiDziecięcej
Modrá-Piesky, 7—8.X.1971

249.GORCZYŃSKI Marian
— Próchnica zębów u dzieci chorych na gruźlicę przebywających na leczeniu w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce.
Czasopismo Stomatologiczne 1971, 24, 11, 1291

250.KACZMARCZYK Jerzy, SOLECKA M.
— Badania wentylacji płuc u dzieci z bocznym samoistnym skrzywieniem kręgosłupa.
Wiadomości Lekarskie 1971, 24, 415

251.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KUNIKA J., RUDNIK I., RUDNIK J., ORZEŁ D.
— Alyeolitis allergica u trojga rodzeństwa w następstwie domowej produkcji alkoholu.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej .Modró-Piesky 7—8.X.1971, 78

252.KACZMARCZYK Jerzy
— Fizjopatologia oddychania. Rozdz. w. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika
Warszawa PZWL, 1972, 11.

253.ŁĘCZYŃSKI Janusz, ZALESZCZUK Andrzej
Aparat własnej konstrukcji derotujący i korygujący skoliozy wielołukowe metodą ćwiczeń czynnych — autokorector skolioz.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

254.ŁĘCZYŃSKI Janusz. OCIEPKA Rudolf, ŻEBRK .Jerzy
— Metody leczenia fizykalnego w przewlekłych chorobach oskrzeli u dzieci.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

255.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Nowotwory pierwotne płuc.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 316

256.RUDNIK Irena, RUDNIK Jar, ZUK Edward
— Nowotwory śródpiersia.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 334

257.RUDNIK Jan, LEOWSKI J.
— Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce i wybrane elementy programu walki z gruźlicą w latach 1971—1980.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej Modrá-Piesky, 1971.

258.RUDNIK Jan. HERMAN S., IWANOWSKA C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SROCZYŃSKA U.
— Przewlekłe zapalenia oskrzeli u dzieci wstępujących do szkoły podstawowej.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej
Modrá -Piesky, 1971

259.RUDNIK Jan (współautorzy)
— Epidemiologie de la tuberculose et defaillance de la lutte antituberculeuse chez l’enfant
WHO Genewa, 1971

260.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Die Bedeutung der Inhalationstherapie bei Bronchienveränderungen in Kindesalter.
Montaschrift Lungenkrankheiten 1971, 14, 184— 186

261.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard, DIETZSCH i .1., GOTTSCHALK B., WUNDERLICH P
Bronchologische Befunde bei Kindern mit Mucoviscidose.
Kurzrelerate. I Kongress der Gesellschaft fur perinatale Medizin der DDR. Herbsttagung der Gesellschaft fUr Pdiatrie der DDR, Dresden,

262.RUDNIK Jan
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Fizjopatologii Oddychania w Rabce, dniach 12—14 października 1970r.
Gruźlica I Choroby Płuc 1971, 39, 9, 931

263.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Organizacja ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z chorobami układu oddechowego w Polsce.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej, Modrá -Piesky, 1971

264.RZEPECKI Wit, RUDNIK J., RUDNIK I., ŻUK E., (i współautorzy)
Surgical Treatment of Mediastinal Tumors. Polish Medical Journal 1971, 10, 3, 676
RZEPECKI Tadeusz .— zob. poz. 31, 32, 50, 53, 139, 192, 196

265.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN
— Turinng-point and achievements in tuberculosis control during the 25-year period of Polish Peoples Republic.
Polish Medical Journal 1971/1, 10, 65

266.ŻEBRAK Jerzy, GARLICKA A., GODLEWSKA Z.
—. Wrodzone zaburzenia rozwoju płuca u niemowlęcia.
Przegląd Lekarski 1971, 28, 283.

267.ŻEBRAK Jerzy
Wyniki leczenia wewnątrzoskrzelowego gruźlicy pierwotnej układu oddechowego u dzieci. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

268.KACZMARCZYK Jerzy
— Tlenoterapia. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 467
KACZMARCZYK Jerzy — zob. poz. 78, 237, 238, 239.

269.GORCZYŃSKI Marian
Próchnica zębów wśród dzieci chorych na gruźlicę.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 3, 245.

270.GORCZYŃSKI Marian
Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci chorych na gruźlicę oraz u dzieci z Rabki i okolic.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 4, 347

271.BARTA Karol, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Jan
— Podstawy rozpoznania oraz zasady badania ogólnego i fizykalnego. Rozdział w ”Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 56.

272.BARTA Karol
— Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu chorób zakaźnych.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika.
Warszawa PZWL, 1972, 133.

273.BARTA Karol
Zapalenie płuc o etiologii niegruźliczej.
Rozdział w. „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 266.

274.BARTA Karol
— Ropień i zgorzel płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 280.

275.BARTA Karol
— Choroby pasożytnicze płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 290.

276.BARTA Karol
— Inne niezapalne choroby płuc.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 344.

277.BARTA Karol, RUDNIK Jan
— Podstawy leczenia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 452

278.BRONIEWSKA Janina
— Zmiany w obrębie klatki piersiowej w następstwie leczenia chirurgicznego.
Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 483
BRONIEWSKA Janina — zob. poz. 237, 238, 239.

279.IWANOWSKA Cecylia, RUDNIK Irena, ŻEE RAK Jerzy
— Osteo-Artho-Onyeho-Dysplasia z wadą rozwojową płuc.
Gruźlica i Choroby Płuc 1972, 47, 9.

280.IWANOWSKA Cecylia, RUDNIK Irena, ZEB RAK Jerzy
— Anbeborne Tracheostenose bej Säulinger Wissenschaftliche Konfereriz der Kinder pulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft für Tuberkulose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Geselischa am 20—22. Sept. 1972 in Mosdos (Ungarn).
IWANOWSKA Cecylia — zob. poz. 243, 255

281.KURDZIELEWICZ Józef
— Badania laboratoryjne.
Rozdz. w: .„Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Ru Warszawa PZWL 1972, 122
KURDZIELEWICZ Józef — zob. poz. 7, I 131.

282.OCIEPKA Rudolf
— Badania nad wpływem ćwiczeń antygrawitacyjnych i kyfozujących na proces leczenia skolioz idiopatycznych.
Praca na stopień doktora nauk o wychowaniu fizycznym złożona w Bibliotece AWF w Krakowie (1972)
OCIEPKA Rudolf — zob. poz. 118.

283.PĘCHEREK Kazimierz
— Grzybice płuc.
Rozdz. XI w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 297

284.PĘCHEREK Kazimierz
— Choroby oskrzeli. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL 1972, 312

285.PĘCHEREK Kazimierz
— Dychawica oskrzelowa. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 329

286.PĘCHEREK Kazimierz
— Gimnastyka lecznicza. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWI. 1972, 470

287.PĘCHEREK Kazimierz
— Leczenie uzdrowiskowe. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 480
PĘCHEREK Kazimierz .— zob. poz. 23, 24, 94, 139.

288.PISIEWICZ Krzysztof, ŚLIWA Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward, ŻUŁAWSKA-DUDKIEWICZ A.
— Amfotorycyna B w leczeniu kandydiazy u dzieci.
Pediatria Polska 1972, 47, 4, 455
PISIEWICZ Krzysztof — zob. poz. 298, 299

289.RUDNIK Irena
— Metody badania radiologicznego.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa 1972, 71 PZWL

290.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Choroby śródpiersia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 428
RUDNIK Irena — zob. poz. 6, 19, 20, 71, 80, 81, 128, 140, 142, 143, 190, 240, 269.

291.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta
— Dynamika wrażliwości na tuberkulinę i senzytyny u dzieci prątkujących.
Gruźlica i Choroby Płuc 1972, 40, 3, 211.

292.RUDNIK Jan
— Obrazy radiologiczne grasicy i ich różnicowanie. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 158

293.RUDNIK Jan
— Gruźlica. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 188

294.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, SROCZYŃSKA U., IWANOWSKA C., HERMAN S.
— Chronic bronchitis in children entering elementary school. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases. International Symposium, september 7
1971, Warsaw, Poland PZWL Warszawa 1972, 204

295.RUDNIK Jan
— Chronic bronchitis in children. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases.
International Symposium, Warsaw 1971, PZWL Warszawa, 1972, 229.

296.RUDNIK Jan
Kongenitale Missbildungen des Atemsysti im Kindesalter Wissenschaftliche — Konfrenz der Kinderpulmonologische Sektion „Korónyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft für Tuberkulose und Lungenkra heiten und der Ungarischen Kinderärtzlichen Gesellschaft Mosdós, 1972

297.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, IWANOWSKI C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., WERYS R
— Die inhalationstherapie in chronischen Krankheiten der Luftwege im Kindesalter.
Über die chronische Bronchitis im Kiru alter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kin pulmonologische Sektion der „Koranyi F yes” Ungarische Arzte Gesellschat”t fUr berkulose und Lungenkrankheiten und Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschafft Mosdos 1972
RUDNIK Jan — zob. poz. 8, 14, 16, 18, 55, 72, „73, 76, „77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87 89, 90, 92, 107, 128, 129, 130, 131, 139, 142, 143, 171, 173, 186, 187, 269, 288, 289.

298.ŚCIŚLICKI Andrzej
— Przypadek bąblowca umiejscowionego w sekwestrowanej części płuca u 13-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1972, 40, 10

299.ŚLIWA Zbigniew
— Angeborene Zwerchfelldefekte in der Diagnostik der Kinderpneumonologie. Wissenchaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fur Tuberkulose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972
ŚLIWA Zbigniew — zob. poz. 34, 159, 175, 240, 258.

300.ŻEBRAK Jerzy
— Bronchus Cardiacus Accessorius Cranialis. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischeri Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972 (Ungarn)

301.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof Anomalien des Bronchialbaumes.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

302.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof
— Chronische Fremdkórper im Bronchialbaum bej Kindern
Uber die Chronische Bronchitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

303.ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Rezidiyierende Bronchialyernderungen bel Mukoyiszidose
Uber die chronische Broochitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarisehe Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichn Geseflschaft, Mosdos 1972

304.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Metody bronchologiczne.
Rozdz. w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWL 1972, 98

305.ŻEBRAK Jerzy
Zmiany w niektórych narządach sąsiednich. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWŁ, 1972, 136

306.ŻEBRAK .Jerzy
— Wady rozwojowe układu oddechowego. Rozdz. w•. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J.
Warszawa PZWL 1972, 142

307.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Ciała obce w drogach oddechowych. Rozdz. w:,, Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL, 1972, 285
ŻEBRAK Jerzy — zob. poz. 7, 36, 95, 107, 114, 118, 121, 131, 134, 143, 150, 159, 245.

308.ŻUK Edward
— Choroby opłucnej
Rozdz. w. „Przewlekle choroby układ oddechowego u dzieci” pod red. J. Ru Warszawa PZWL 1972, 414
ŻUK Edward — zob. poz. 33, 34, 35, 94, 9 143, 180, 186, 192, 238, 239, 240, 258, 26, 269, 282.

Dodatkowe informacje