1.DUDKOWSKI Leszek, SIUDAK A.
— Trzy przypadki paragonimasis płuc.
Gruźlica i Choroby Płuc 1957, 25, 1, 57.

2.GRAJEWSKA Czesława
— Przygotowanie i znieczulenie do zabiegów resekcyjnych oskrzeli u dzieci.
Pamiętnik II Polsko-Czechosłowackiego Seminarium Ftizjopediatrycznego w Rabce 1957. 39

3.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulenie u dzieci w zabiegach torakochirurgicznych na podstawie spostrzeżeń z oddziałów ftizjochirurgii w Zakopanem i w Rabce.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1957, 29, 12, 1223

4.MILEWSKI Mieczysław
— Ostre zatrucia nikozydem u 3-letniego dziecka. Pediatria Polska 1957, 32, 4, 418.

5.ROESNER Tadeusz
— Rola zakładu leczniczo-wychowawczego w rewalidacji dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu do Walki z Gruźlicą 1957, 47, 11-12, 60

6.ŻUK Edward, TUMIŁOWICZ Stanisław
— Mieszany ropień wychodzący z węzłów chłonnych wnęki leczony operacyjnie u chorego po lobektomii.
Polski Tygodnik Lekarski 1957, 12, 28, 1086

7.ŻUK Edward, LEWANDOWSKA M.
— Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Przegląd Lekarski 1957, 13, 7, 209.

Dodatkowe informacje