1.GRAJEWSKA Czesława
— Wartość sukcinylcholiny w śródtchawiczym uśpieniu u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1958, 30, 3, 251.

2.KUBISZTAL Irena
— Rola i zadania przedszkoli specjalnych.
Szkoła Specjalna 1958, 6, 5

3.ROESNER Tadeusz
— Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na genezę i przebieg dziecięcej gruźlicy płuc.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 3—5, 214

4.RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy
— Porównanie obrazów tomograficznych i bronchoskopowych odwęzłowych zmian oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 571

5.RUDNIK Jan, RUDNIK Irena, RYBAKOWA Maria, SZPUNAR Jerzy
— Umiejscowienie i rozwój zmian gruźliczych w węzłach tchawiczo-oskrzelowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 6, 453

6.RUDNIK Jan, MRÓZ D.
— Zacienienie płatowe i segmentowe po kilkuletniej obserwacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 579 192.

7.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ŻUK Edward
— Geneza częstości wskazań do resekcji tkanki płucnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 593

8.RUTKOWSKA Krystyna
— Praca w kółku biologicznym zainteresowań jako czynnik terapeutyczny.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 4.—5, 298

9.RZEPECKI Tadeusz
— Zagadnienie resekcji tkanki płucnej u dzieci. Omówienie 100 operowanych przypadków.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 3, 211

10.RZEPECKI Tadeusz
— Resekcja tkanki płucnej w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 611

11.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychopedagogiczne dziecka chorego na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu Społecznego do Walki z Gruźlicą w Opolu, 1958, 4

Dodatkowe informacje