1.GRAJEWSKA Czesława. SZPUNAR Jerzy
Znieczulenie ogólne w bronchoskopii u dzieci za pomocą trylenu.
Otolaryngologia Polska 1959, 13, 1—2, 383

2.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Gruźlica węzłów tchawiczo-oskrzelowych i zmiany odwęzłowe
Monografia PZWL 1959

3.RZEPECKI Tadeusz
Resekcja tkanki płucnej i wycięcie węzłów tchawiczo-oskrzelowych z powodu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1959, 27, 3, 219.

4.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychologiczne dziecka przewlekle chorego.
Szkoła Specjalna 1959, 20.

Dodatkowe informacje