1.DONIEC Z., KURZAWA R.
Leki przeciwhistaminowe w leczeniu dychawicy oskrzelowej.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 9

2.DONIEC Z.
Eozynofil jego rola w patogenezie dychawicy oskrzelowej
OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

3.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy ich zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego. OTIMiDz, Rabce, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

4.DONIEC Z., KURZAWA R.
Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego.
OT IMiDz, Rabka, 1991. Pomocnicze materiały szkoleniowe

5.DONIEC Z.
Eozynofil i jego rola w patogenezie dychawicy oskrzelowej.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy KIChA. OT lMiDz, Rabka, 1992

6.DONIEC Z., KURZAWA R., URBANEK E.
Ocena zastosowania programu rehabilitacji ruchowej u dzieci z dychawicą oskrzelową Pneumonolog:a i Alergologia Polska, 1992, 3, 100

7.DONIEC Z., KURZAWA R.. JĘDRYS U.
Clinicał Evaluation of Flunisolide (Bronilide-Syn- tex) in the Therapy of Bronchial Asthma in Children.
Allergy. 1993, 87, 16

8.DONIEC Z., KURZAWA R., GAWEŁ J., SORDYL K.
Eyaluation ot Aliergen-Specific lgG4 Antibodies to D.Pter. and D.Far Allergens in Children Suffering from Atopic Bronchial Asthma.
The European Resp. Journal 1993. 17, 335.

9.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy systemowe iwziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Cho rym na Astmę Alergię, Rabka, 1993

10.DONIEC Z., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Patomechanizm i markery procesu zapalnego w astmie oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii 1993, 2, 137-144

11.DONIEC Z., KURZAWA R.
Zastosowanie sterydów wziewnych w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapli, 1993, 1. 55-62

12.DONIEC Z.,
Sterydy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
Lekarz Wojska Polskiego, Kraków 14-15 czerwca 1994 r., 1994, Pamiętnik VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Pediatrów, IV, 37-41

13.DONIEC Z., KURZAWA R.
Eozynofil jego rola w patogenezie astmy oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii, II, 3-4. 137-145

14.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy systemowe wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę. Rabka, 1994

15.DONIEC Z., URBANEK E., KURZAWA R., PISIEWICZ K., ŚWIDERSKA A., ŚMIESZEK J.
Ocena wybranych wskaźników wydolności wysiłkowej u dzieci astmą oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 3, 132

16.DONIEC Z., KURZAWA R.
Rola cząsteczek adhezyjnych w patogenezie astmy oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 2,99-106

17.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykoidy wziewne systemowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
ZP GiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-37

18.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci - stan aktualny perspektywy.
Terapia, 1995, III, 10, 21-25

19.DONIEC Z., KURZAWA R.
Ocena zastosowania programu długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym w warunkach klinicznych oraz obserwacji
ambulatoryjnej.
Rozdział w”Dziecko Chore na Astmę”. lntegracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 71-81

20.DONIEC Z., KURZAWA R.
Patomechanizm astmy oskrzelowej.
Rozdział w: Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych. medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków. 1995, 25-33

21.DONIEC Z., MATOGA S., KURZAWA R., MAZUREK H. -
Zastosowanie immunoterapii swoistej wleczeniu chorób alergicznych u dzieci.
Nowa Klinika. Pulmonologia. 1995, 4, 34-38

22.DONIEC Z.
Znaczenie wczesnej interwencji z zastosowaniem steroidów wziewnych w astmie oskrzelowej.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków. 1995, 127

23.DONIEC Z.
Aerozoloterapia astmy oskrzelowej - stan aktualny i perspektywy.
Rozdział w: Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R. Kurzawy, A Jung, J Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 147-155

24.DYMEK L., POGORZELSKI A., DYMEK A.
Astma aspirynowa u 12-letniego chłopca.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 59-60

25.DONIEC Z., KURZAWA R.
Czytokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechanizmie astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 13-16

26.DONIEC Z, KURZAWA R.
Histamina i leki przeciwhistarninowe w chorobach alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996. 5, 37-40

27.DONIEC Z. KURZAWA R.
Patogeneza astmy oskrzelowej.
Krwawienie zdolnych dróg oddechowycn u dzie- IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe
przygotowane na III Konferencję Naukowo-SzkoleniowąPneumonologii Wieku Rozwojowego organizowan w ramach Nadzoru Krajowego, 14-18

28.DONIEC Z.
Perspektywy immunoterapii.
Rozdział w: Postępy w Pneumonoiogii i Alergologii Dziecięcej pod red. R. Kurzawy, A. Jung, J. Żubera, AGAMAS.C., Warszawa, 1996,134-138

29.DONIEC Z.
Skuteczność terapii inhalacyjnej u dzieci przy zastosowaniu inhalatorów proszkowych.
Streszczenia Konferencji II Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię Rabka. 1996, 31-32

30.DONIEC Z., KURZAWA R., URE3ANEK E., SAK-KOPYTYŃSKA L, MAZUREK H., JĘDRYS-KŁ.UCJASZ U.
Szkoła dla dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne - wstępna ocena programu edukacyjnego.
International Review of Allergology Clinical Immunology, 1996, 2, 21

31.DONIEC Z.
Wczesna interwencja w astmie oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1996, 1, 33-41

32.DONIEC Z., KURZAWA R., BUKOWCZAN Z.
Współczesna aerozoloterapia astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 1996, 5 33-36

33.DONIEC Z.
Znaczenie wczesnej interwencji z zastosowaniem steroidów w astmie oskrzelowej.
Służba Zdrowia. 1996, 13, 3 i 6

34.Z.DONIEC, E.ŚWIEBOCKA, M.A.WROŃSKI, J.BUCHWALD:
Współczesna aerozoloterapia astmy oskrzelowej.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,157-160.

35.Z. DONIEC:
Przeciwzapalne działanie kortykosteroidów w astmie oskrzelowej - mechanizm działania i aspekty patofizjologiczne.
Pneumonologia i Alergologia Polska,1997, 65, Supl.1, 66-70.

36.Z. DONIEC:
Leczenia zaostrzeń obturacji u dzieci.
Nowosądecki program edukacji - z alergią, można żyć,1997, 37-42., Rabka.

37.Z.DONIEC:
Szkoła dla dzieci chorych na astmęi choroby alergiczne.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 34-35.

38.Z.DONIEC, R.KURZAWA, E.URBANEK, K.TARGOSZ:
Program długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.35-36.

39.DREWNIAK M.
Badania kinetyki klatki piersiowej aparatem kokinetornetrem ATm-3ds własnej konstrukcji u niemowląt i małych dzieci z chorobami narządu dechowego
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1976

40.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka, 1993

41.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka, 1993

42.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci i postępowanie w stanie astmatycznym.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę, Rabka, 1994 Pomocnicze materiały szkoleniowe

43.DYMEK L., KURZAWA R.
Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego.
Wydawnictwo BAMAR Marketing, 1996, 1-279

44.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń oturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci postępowanie w staninie astmatycznym.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Cho rym na Astmę Alergię, Rabka, 1996, 1-31

45.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię, Rabka, 1996, 1-13

Dodatkowe informacje