1. A.ELBOUSIFY, W.TOMALAK, R.KURZAWA, A.WÓJCIK, Z.DONIEC, E.URBANEK, I.SAK-KOPYTYŃSKA, H.MAZUREK:
    Zmienność dzienna oporu układu oddechowego oznaczanego przy pomocy techniki oscylacji wymuszonych u dzieci z astmą.
    X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 93-94.

2.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G.
Prevalence of Asthma and Respiratory Symptoms Among Schoolchildren in Poland from Urban and Rural Region.
Allergie and Immunologie, 1995, 7, 224

3.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G.
Prevalence of Asthma and Respiratory Symptoms Among Schoolchildren in Poland from Urban and Rural Region.
The European Resp. Journal, 1995, 19, 108

4.EMERYK A., KURZAWA R., GÓRNICKA G.
Propionian Flutikazonu /Flixonase/ w terapii całorocznej alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa u dzieci.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 20

5.EMERYK A., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G., BARYCKI J., KAWIAK G., PISIEWICZ K.
Występowanie alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa u dzieci zamieszkałych w mieście i na wsi.
Rozdział w Pyłki i pyłkowica- aktualne problemy” pod red. R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1995. 58-62 wersja ang.S.60-65

6.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G., KAWIAK G.,
Występowanie astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałych w mieście lub na wsi.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 51

7.EMERYK A., KURZAWA R., GÓRNICKA G.
Propionian Flutikazonu (Flixonase) w Terapii Całorocznego Alergicznego Nieżytu Błony Śluzowej Nosa u Dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1996, 1, 23-31

Dodatkowe informacje