1.FILTCHEV S.L, HAŁUSZKA J., WERYS R.
The Usefulness of the Chalienge with 10% KCL for Diagnosing Asthma in Chiłdren.
The European Resp. Journal, 1989. 5, 303

2.FILTCHEV S,I., HAŁUSZKA J., WILLIM G., TOMALAK W.
State of the Lung lnflation in Symptom-Free Asthmatic Children.
The European Resp. Journal. 1990 10, 267

3.FILCHEV S., HAŁUSZKA J., WILLIM G., LALOV V.
Standardization of Functional lnyestigations of the Respiratory System in Children. I Diffusion Indices and Pulmonary Vofurnes.
Pediatrics, 1992, 3, 43-45

4.FILCHEV S., HAŁUSZKA J., WILLIM G., LALOV V.
Standardization of Functional lnvestigations of the Respiratory System in Children II. Pulmonary Out—put. Mechariics of Respiration and Tests for Bronchial Proyocation Pediatrics, 1992, 46-48

5.FITT-LEWICKA A.
Zapadalność na choroby układu oddechowego oraz stan czynnościowy
lMiDz, Warszawa, 1988, Praca doktorska

Dodatkowe informacje