1.GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Przydatność wskaźnika bromkowego w rozpoznawaniu mukowiscydozy.
Przegląd Pediatryczny, 1974. 4, 319

2.GAWEŁ J., ŚCIŚLICKI A., SROCZYŃSKA U.
Stężenia immunoglobulin IgG IgA, lgM w surowicy krwi w niektórych chorobach układu oddechowego u dzieci
Przegląd Pediatryczny, 1975, 1, 35

3.GAWEŁ. J., ŚCIŚLICKI A.
Immunoglobulina D (lgD) w chorobach układu oddechowego u dzieci
Pneumonologia Polska, 1978, 3, 1$9

4.GAWEŁ J.
Stężenie immunoglobulin, laktoferyny i lizozymu w popłuczynach oskrzelowych u dzieci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Akademia Medyczna Kraków. 1978

5.GAWEŁ J., KURZAWA R., MAJEWSKA-ZA. LEWSKA H., RUDNIK J., PAWEŁEK J., ZIELEŃ B.
Wpływ leczenia mukolitycznego na zachowanie się wybranych parametrów odporności miejscowej drzewa oskrzelowego u dzieci.M
ateriały Mistabron - Sympozjum Naukowe. Warszawa 25 kwietnia 1979, Przedstawicielstwo UCB w Polsce, 1979,42

6.GAWEŁ J., RUDNIK J., PRYJMA J., ŻEBRAK J., HAŁUSZKA J., RUDNIK I., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Proteins in Bronchial Secretion of Children with Chronic Pulmonary Diseases. I Relation to clinical diagnosis.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases, 1979.
60, 63

7.GAWEŁ J., HERMAN T., ŻEBRAK T.
Poziom ceruloplazminy, haptoglobiny tansferyny w wydzielinach oskrzelowych u dzieci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.
Pediatria Polska, 1985. 11-12, 766

8.GAWEŁ J., KURZAWA R., RUDNIK J., ŻEBRAK J., HERMAN T.
Studies of Proteins in Bronchial Secretion Suffering from Children with Chronic Respiratory Diseases
Materiały EPRS Cracow 22-24 September 1983. OT IMiDz, Rabka, 1985, 109

9.GAWEŁ J.
Immunodiagnostyka przewlekłych chorób układu oddechowego.
OT IMiDz. Rabka, 1992, Skrypt szkoleniowy /wydanie II - zmienione i uzupełnione

10.GAWEŁ J., KURZAWA R.
Badania immunologiczne i alergologiczne stosowane w diagnostyce i ocenie leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego.
OT MiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

11.GAWEŁ J., SORDYL K., KURZAWA R.
Zmienność poziomów swoistych przeciwciał IgE u dzieci w latach 1982-1990 leczonych w OT IMiDzw Rabce.
Pneumonologia iAlergologia Polska, 1991, 2

12.GAWEŁ J.
Czynniki wzrostu Cytokiny - łnterleukiny.
OT IMIDz, Rabka, 1992, Skrypt szkoleniowy.

13.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R., ŚMIESZEKJ.
Obserwacje fenologiczne Uzdrowiska Rabka w 1990 roku.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1992, 7-8, 39-41

14.GAWEŁ J., SORDYL K., KURZAWA R., ŚMIESZEK J., DONIEC Z.
Ocena występowania swoistych przeciwcial IgE w surowicy dzieci leczonych w Instytucie Matki Dziecka w okresie 8 lat.
Diagnostyka laboratoryjna I Wiadomosci PTDL, Łódź, 1992, 138

15.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R.
Analiza zagrożeń opadu pyłkowego Uzdrowiska Rabka w 1991- 1993.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 115

16.GAWEŁ J., HERMAN T., KURZAWA R., ŚMIESZEK J.
Stężenie swoistych przeciwciał w podklasach lgG dla wybranych antygenów bakteryjnych u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Pneumonoiogia i Alergologia Polska, 1994, 3,

17.GAWEŁ J.
Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób alegicznych.
Badanie Diagnoza, Nowości Diagnostyki Laboratoryjnej, 1995,65-70

18.GAWEŁ J.
lmmunodiagnostyka alergii badania in vitro
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Skrypt szkoleniowy, 1—11

19.GAWEŁ J., LECHOWICZ Z., MAJEWSKAZALEWSKA H., HERMAN T.
Ocena odporności humoralnej komórkowej u dzieci chorych na gruźlicę.
Polish Journal of lmmunology, 1995, 3, 215-216

20.GAWEŁ J., LECHOWICZ-SZYNALIK Z., MAJEWSKA-ZALEWSKA H, HERMAN T.
Ocena wybranych testów immunologicznych u dzieci chorych na gruźlicę
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 24

21.GAWEŁ J., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., HERMAN T.
Podklasy lgG w surowicy u dzieci z mukowiscydozą
Polish Jurnal of lmmunology, 1995,3,216

22.GAWEŁ J., KURZAWA R., DONIEC Z., SORDYL K., ŚMIESZEK J.
The evaluation of IgG subclasses in children suffering from bronchial asthma.
Allergy, 1995, 50, 26, 298

23.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R., DONIEC Z., PISIEWICZ K.
Zmiany fenologiczne a prawdopodobieństwo wystąpienia objawów reakcji alergicznych na wybrane pneumoalergeny w Rabce w latach 1991-1995.
Rozdział w „Pyłki i pyłkowica: aktualne problemy pod red.R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi Lublin, 1995. 43-44 wersja ang S 47-48

24.GAWEŁ J., SORDYL K., HALOTA A., KURZAWA R., DONIEC Z., PISIEWICZ K.
Zmiany występowania swoistych alergenowo przeciwciał lgE dla wybranych aeroalergenów w zależności od opadu pyłkowego dla Rabki w latach 1991-1995
Rozdział w Pyłki i pyłkowica-aktualne problemy pod red. R Śpiewaka, Lublin Instytut Medycyny Wsi, 1995. 52- 53 wersja ang. S55

25.GAWEŁ J.
Cytokiny. Neuropeptydy. Czynniki wzrostu. Cząsteczki adhezyjne. Oksydanty - Antyoksydanty. CD.
Kompedium. ZP lGiChP, Rabka, 1996, Materiały szkoleniowe, 1-27

26.GAWEŁ J.
Współczesna immunochemiczna diagnostyka chorób układu oddechowego - wybrane zagadnienia.
ZP GiChP, Rabka, 1996, Skrypt szkoleniowy, 1- 16

 1. J.GAWEŁ, A.HALOTA, K.SORDYL, J.RADLIŃSKI, R.KURZAWA, K.PISIEWICZ, Z.DONIEC:
  Częstość występowania swoistych przeciwciał IgE w zależności od stężenia aeroalergenów w Rabce w latach 1991-1995.
  Alergia Astma Immunologia 1997, T.2,1, 43-46.
 2. J. GAWEŁ:
  Postępy diagnostyki immunobiochemicznej i medycyny molekularnej w chorobach układu oddechowego - wybrane zagadnienia.
  Skrypt szkoleniowy ZP IGiChP im. J.i I.Rudników w Rabce. Rabka 1997, str.1-24.
 3. J. GAWEŁ:
  Informator badań laboratoryjnych i usług specjalistycznych.
  ZP IGiChP - Rabka ,1997 s.1-41.
 4. J.GAWEŁ, R.KURZAWA, Z.DONIEC, J.RADLIŃSKI,:
  Humoral and celluar immunity in children with bronchial asthma in different types and clinical severities.
  Int. Rev. Allergol Clin. Immunol., 1997, 3, Supl.2, 71.
 5. J.GAWEŁ, K.PISIEWICZ, R.KURZAWA, Z.DONIEC, J.RADLIŃSKI:
  Cellular immunity in children with simple asthma and asthma with respiratory infections.
  III International Symposium: The role of bacterial and viruses in asthma and other allergic diseases., 9-13.03.1997 r. 9-10.
 6. J.GAWEŁ, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
  Stężenia swoistych przeciwciał dla antygenu 60/A60/ i 38 kDa u dzieci chorych na gruźlicę.
  X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.15
 7. J.GAWEŁ, R.KURZAWA, Z.DONIEC, J.RADLIŃSKI:
  Ocena wybranych testów immunologicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelową w różnych postaciach i ciężkości choroby.
  X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.35-36.
 8. J.GAWEŁ, A.HALOTA, K.SORDYL, Z.DONIEC,, R.KURZAWA:
  Alergia na zarodniki pleśni u dzieci z chorobami alergicznymi.
  X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.39.
 9. J.GAWEŁ, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI, T.HERMAN:
  Zmiany stężenia przeciwciał podklas IgG dla wybranych antygenów bakteryjnych w surowicy dzieci chorych na mukowiscydozę.
  X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.61
 10. J.GAWEŁ, K.SORDYL:
  Współczesna diagnostyka immunologiczna chorób układu oddechowego.
  Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.23-25
 11. J.GAWEŁ, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, J.RADLIŃSKI, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, R.KURZAWA:
  Przydatność oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych u dzieci chorych na gruźlicę płuc w różnych postaciach i fazach choroby.
  XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.228.
 12. J.GAWEŁ, Z.DONIEC, A.HALOTA, K.SORDYL, R.KURZAWA:
  Aerobiologia i klinika nadwrażliwosci na pleśnie u dzieci z chorobami alergicznymi.
  XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław s.260.

39.GIMENEZ M., CERECEDA V., HAŁUSZKA J., DELORME N., POLU J.M.
Influence ot CAO Patients Rehabilitation on Dyspneoa at Exercise
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 1984, A

40.GLANOWSKA H.
Aktywność powierzchniowa płynów owodnio pochodzących z ciąż o różnym czasie trwania.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1976

41.GORCZYŃSKI M.
Wpływ dychawicy oskrzelowej na powstawanie zniekształceń zębowo-szczękowo -twarzowych, próchnicy i na proces wyrzynana się zębów stałych
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Medyczna, Kraków. 1976

42.GORCZYŃSKI M.
Wady zgryzu u dzieci z czarnym osadem nazębnym.
Czasopismo Stomatologiczne, 1989, 2, 136

43.GQRCZYŃSKI M.
Psychostomatologia dziecięca.
Poradnik dla lekarzy i rodziców. Wydawnictwo Medyczne SANMEDIA Sp. z o.o., Warszawa, 1996, 1-162

44.GRECZKOWSKA-CHMIEL T., MAJEWSKAZALEWSKA H.
Przeciwwskazania do szczepień BCG Niepożądane odczyny poszczepienne
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 15-16

45.GUTKOWSKI P., WALCZAK Z., HAN(CA
M., CZECZÓTKO E., DREWNIAKOWA M.
Zachowanie się równowagi kwasowo-zasadowej i gazów krwi u dzieci z zapaleniem płuc.
Pediatria Polska, 1976. 3. 247

46.GUTKOWSKI P., RUDNIK J., JAŚKIEWICZ J., PAWEŁEK J., LEJMAN W., HANICKA M.
Surface Activity and Chemical Composition of Bronchial Washings in Children.
Broncho-Pneumologie, 1979, 6 478

47.GUTKOWSKI P.. HAŁUSZKA J.. ORŁOWSKI L., DAB L
Direct Versus Indirect Measurernent of sRaw ano Evaluation of Bronchial Responsiveness in Children.
Bulletin Europeen de Physopathologie Respiratoire, 1986. 8, 156

48.GOUST J.M., PRYJMAJ., HOFFMAN P.M., HOGAN EL., FUDENBERG H.H.
Defective lmmunoregulation in Multiple Sclerosis
Transactions of the American Neurological Association, 1979. 1

49.GOUST J.M., HOFFMAN P.H., PRYJM HOGAN E.L., FUDENBERG H.H.
Defective lmmunoregulation in Multiple Sclerosis.
Ann Neurol., 1980, 526

Dodatkowe informacje