1.HALOTA A., GAWEŁ J., KURZAWA R.
Obserwacje fenologiczne uzdrowiska Rabka - doniesienie wstępne.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1991.2

2.HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J., GUTKOWSKI
Pletyzmografczna ocena czynności płuc u dzieci z mukowiscydozą.
Pediatria Polska, 1973, 5, 557

3.HAŁUSZKA J., IWANOWSKA C., RUDNIK I.
Korelacja obrazów radiologicznych i niektórych wskaźników wentylacyjnych płuc u dzieci z mukowscydozą
Gruźlica, 1974, 7, 691

4.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Zastosowanie prowokacyjnych testów inhalacyjnych w ocenie reaktywności dróg oddechowych u dzieci ze zmianami chorobowymi w oskrzelach.
Gruźlica 1974, 8, 789

5.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Bronchial Lability in Children Suffering from Some Diseases of the Bronchi.
Respiration, 1975, 32, 217

6.HAŁUSZKA J., GUTKOWSKI P., HERMAN S.
Spontaniczna zmienność czynności układuoddechowego dzieci w ciągu doby.
Gruźlica, 1975 5 471

7.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Kompleksowa ocena czynności układu oddechowego dzieci ze zwłóknieniem płuc o nieznanej etiologii.
Pneumonologia Polska, 1976, 3, 193

8.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A.
Czynność oddechowa u dzieci z dychawicą oskrzelową po dwumiesięcznym stosowaniu dwupropnonianu beklometazonu
Pediatria Polska, 1977, 4, 424

9.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
Lung Function in Children in The Symptom Free Period of Asthma
Allergolognia et Immunopathologia, 1977, 4, 443

10.HAŁUSZKA J., IWANOWSKA C., RUDNIK J., ŻEBRAK J., BRAŃSKI H.
Physiological Assessment of Therapy of Children With Profuse Retention ot Secretion in The
Bronchi
Cystic Fibrosis, 1977, 173

11.HAŁUSZKA J., ALME)DA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne. Cz. L Krzywa przepływ: objętość
Pneumonologia Polska, 1977, 6, 397

12.HAŁUSZKA J., ALMEIDA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne. Cz lI. Objętość zamykania (closing volume)
Pneumonologia Polska, 1977, 6 405

13.HAŁUSZKA J., ALMEIDA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne Cz. III Ocena czyrności układu oddechowego młodych paIaczy papierosów. Pneumonologia Polska, 1977,6,413

14.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZA. LEWSKA H., KURZAWA R.
Wpływ leczenia Encortonem na sprawność wentylacyjnądzieci ze zwłóknieniem płuc.
Pneumonologia Polska, 1977. 3, 201

15.HAŁUSZKA J.
Zastosowanie pletyzmografu całego ciała do badania układu oddechowego dzieci.
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego, 1977 38

16.HAŁUSZKA J.
Application of The Whole Body Plethysmography in Examination of Respiratory System in Children. Predicted values, interrelations, rnethodical suggestions.
Materiały Posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania, Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978, 14

17.HAŁUSZKA J, ŚCIŚLICK A.
Bleibt die Obstruktion der Atemwege bei Kindern mit Asthma bronchiale im syrnptornfreien
Intervall bestehen?
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane. 1978. 150, 68

18.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
Importance ot Respiratory Allergy in Provoking Reversible Bronchial Obstruction
Arcbivum Imrnunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 731

19.HAŁUSZKA J., HERMAN S., RUDNIK J., PISIEWICZ K., FJTT-LEWICKA A., PASTUSZKOK.
Research lnto The Testing of Early Respiratory Impairment in Chlidren Studied Epidemiologcally.
Materiały z Posiedzenia Grupy Roboczej Europeiskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978. 50

20.HAŁUSZKA J.. BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
The Application of the Whole Body Plethysmograph for the Control and Evaluation of Respiratory Allergy.
Allergologiae et Immunopathologiae, 1978, 6, 163

21.HAŁUSZKA J.
La kinesitherapie respiratoire en Pologne
Knesitherapie et Reeducation de l’insuffusant Respiratoire
Cambo-Les Bains 28-29 octobre 1977.
1980, 58

22.HAŁUSZKA J., HERMAN S., RUDNIK J., P1- SIEWICZ K., FITT-LEWICKA A., PA.. STUSZKO K.
Research into the Testing of Early Respiratory Imparment in Children Studied Epidemiologically.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 50

23.HAŁUSZKA J., HERMAN S., PISIEWICZ K., RUDNIK J.
Respiratory Function in Children Responding to a Questionnaire About Breathlessness.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 225

24.HAŁUSZKA J.
The Maximal Expiratory Flow-volume Curve Calcutated by Natural Volume Scale. lts Usefulness in Epidemiological Study.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 1980, 24

25.HAŁUSZKA J.
Układ oddechowy.
Rozdział w: Diagnostyka rozwoju dzieci młodzieży Pod red. J. Kopczyńskiej-Sikorskiej, PZWL, Warszawa, 1980 90

26.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Die Beurteilung des Gasaustausches in der Lunge bei Kindern
Zeitschrift i fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1981, 297

27.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A., STOJOWSKI K.
Lung Function of Children with History of Obstructive Bronchitis in Their lnfancy.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis. 1981,57

28.HAŁUSZKA J., ŁĘCZYŃSKI J., ZALESICZUKA.
Porównanie rozwoju somatycznego dzieci zamieszkałych w Rabce w latach 1965, 1972 i 1977
Przegląd Antropologiczny, 1981 1, 189

29.HAŁUSZKA J.
Could Relationship Between Respiratory Symptoms and Lung Function Exist.
European Journal of Respiratory Diseases, 1982, 166

30.HAŁUSZKA J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDN1K J., ŻEBRAK J.
Fizyczne właściwości płuc dzieci z Zespołem Kartagenera.
Pediatria Polska, 1982, 2—3 123

31.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A., RUDN1K J.
Intal w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci. II. Zachowanie się właściwości fizycznych układu oddechowego.
Pediatria Polska 1982, 11, 881

32.HAŁUSZKA J.
Lung Volumes and lnterpretation of MEFV Curves.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Repiratoire, 1983, 21

33.HAŁUSZKA J.
Maximum Expiratory Flow-volume Curves in Epidemiology.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983, 78

34.HAŁUSZKA J., WILLIM G., HERMAN S.
Thresholds of Bronchial Hyperreactiyity Measured by Plethysmography, MEFV Curves and the Flow interruption Method.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983, 14

35.HAŁUSZKA J., GMENEZ M., PONZ J.L., TANCREDI G,C., HANNHART B., SADOUL P.
Changes of the Pattern of Thoraco-Abdominal Movements in the Course of Progressive Bicycle
Exercise in Healthy People
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1984, 6

36.HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Echec de la mesure des volumes statiques.pulrnonaires au cours de la rnucoviscidose.
Revue Maladie Respiratoire. 1984 285

37.HAŁUSZKA J.
Etude de la ventIation par le Respitrace R.
Session d’Enseignement Post universitaire 4 -10 Mars 1984,4

38.HAŁUSZKA J., PHAM Q.T., TECULESCU D., HAŁUSZKA A., MARCHAND M.. HENQUEL J.C.
Modifications of Reading of the Flow-Volume and of the N2-Washout Single Breath Curves Useful in Epidemiological Application.
Bulletin Europeen de PhysiopathoIogie Respiratoire 1984, A

39.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŻEBRAK J.
Belter Coordination of Ventilation and Perfusion of the Lungs in Result of the Chest Physiotherapy.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire. 1986, 8, 155

40.HAŁUSZKA J., RUDNIK 1., RUDN1K J., TANCREDI G.
Distribution of Pathological Abnormalities in the Lungs of Children Suffering from Kartageners syndrorne
European Journal of Respiratory Diseases, 1986, 146. A 73

41.HALUSZKAJ.
On the Significance of Lung Volume for the Correct Interpretation of Lung Function Measurements.
Pediatric Pulmonology 1986, 312

42.HAŁUSZKA J., WILLIM G., MILIĆ-EMILI J.
Single - Breath Metbod Applied for Monitoring Reactivity During Bronchial Challenge.
Bulletin Europeen de Physiopathotogie Respiratoire, 1986. 8, 156

43.HAŁUSZKA J., PRYJMA J.
Podstawy fizjologii i patologii układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Rozdział w Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod. red. J Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa 1987, 24-73

44.HAŁUSZKA J., WILLIM G., NAWROCKA-KAŃSKA B.
lnterpretation of Static Recoll, Pressure and Maximum Expiratory Flow in Children with Reduced Lung Volume Due to Disease.
Clinical Respiratory Physiology, 1987, 12 372

45.HAŁUSZKA J.. WILLIM G., CUTRERA R., RONCHETTI R., FILTCHEV S.I.
ACorrection Formula for Computing Specific Airway Resistance from a Single Step Measurement.
Pedatric Pneumonology, 1989, 6. 118

46.HAŁUSZKA J., WILLIM G., PSIEWICZ K., ZAPLETAL A., KRUTILIN F.
Aray Qbstructive Hyperreactivity in 9 Year Old ChiIdren
The European Resp. Journal, 1990 10, 314

47.HAŁUSZKA J.
Comments to the Guidelines fur Longterm Management in Children Suffering from Bronchial Asthma.
The European Resp Journal, 1990 10, 147

48.HAŁUSZKA J., CHARTRAND D.A., GRASSINO A.E., MIUĆ-EMILI J.
Intrinsic PEEP and Arterial PCO2 in Stable Patients with Chromo Obstructive Pulmonary Disease.
Am.Rev. Respir. Dis., 1990, -141 1194—1197

49.HAŁUSZKA J., WILLIM G., TOMALAK W. KAPUSTIANYK I.
Komputerowo wspomagana ocena stanu czynnościowego płuc.
OT MiOz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe.

50.HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., WILLIM G., PHAM Q.T.
W poszukiwaniu przyczyn występowania alergii skórnej - badanie epidemiologiczne u 9-letnich dzieci z trzech krajów środkowo-europejskich.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1991 2

51.HAŁUSZKA J., MANCINI N., WILLIM G., PHAM Q.T., TECULESCU D., REBSTQCK E., PISIEWICZ K.
Respiratory Symptoms, Skin Prick Tests and Airway Resistance in 9 Years Old Participant for the Epidemiological Study with Reference to Domestic Animals.
The European Resp. Journal, 1991, 14

52.HAŁUSZKAJ., PISIEWICZ K., MICZYŃSKI J., MACURA C., WILLIM G.
Assumptions of an Epidemiological Longitudinal Study on Health Effects After Decreasing
Air Pollution
The European Resp.
Journal, 1992 15,245

53.HAŁUSZKA J., STRUGAŁA-STAWIK H., KUTYBA Z., SOJKA L.
Efekty postępowania rehabilitacyjno-leczniczego u dzieci z terenów o intensywnej degradacji ekologicznej. (Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe)
Fundacja na rzecz dzieci Zagłębia Miedziowego lMiDz OT w Rabce, Wojewódzka Przychodnia Matki Dziecka w Legnicy Fundacja Ziemi Nowosądeckiej i Lecznictwa Niekonwencjonalnego w Nowym Sączu, Legnica, 1992, Materiały z Sesji popularno-naukowej - Dziecko w skażonym środowisku.

54.HAŁUSZKA J., SOJKA L., GAWEŁ J., KOS- SEK E., WILLIM G.
Wyniki miesięcznego leczenia w Rabce dzieci z regionu Legnickiego.
Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego.
IMiDz OT w Rabce, Legnica, 1992, Materiały z Sesji popularno-naukowej - Dziecko w skażonym środowisku.

55.HAŁUSZKA J., KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U., GAWEŁ J., ŚMIESZEK J.
Ocena zastosowania preparatu Horacort-Junior w leczeniu astmy oskrzelowej
Postępy Aerozoloterapii, 1993, 3-4, 173-183

56.HAŁUSZKA J., WILLIM G, DAB I.
Evaluation de la reactivite bronchique par mesume des resistances thoracopulmonaires par interruption de debit.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994. 2, 117

57.HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., TOMALAK W.
Healthier” air Following the Replacement of Coalburning Heating Systems with Gasburning Ones in a Spa.
Materia Medica Polona, 1995, 1. 94-96

58.HAŁUSZKA J.
Aerozole w diagnostyce chorób układu oddechowego.
Rozdział w: „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych” - pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volumed, Wrocław, 1995, 279-292

59.HAŁUSZKA J.
Choroby dróg oddechowych u dzieci.
MEDIPRESS Medical Update. Meducation Fundation, Switzerland, 1995, 5, 3-4

60.HAŁUSZKA J.
Fizjologia oddychania.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL, Warszawa, 1995. 85-91

61.HAŁUSZKA J.
Ochrona dziecka przed skutkami przebywania w zagrozonym środowisku - co można zrobić już teraz?
Rozdział w: „Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna wobez zagrożeń ekologicznych i cywilizacyjnych” J. Rzepka, AWF, 1995, 165 - 172

62.HAŁUSZKA J., HOEK G., ROEMER W., BALDINI G., NIEPSUJ G.
PEACE study Population Characterization and Health Effect Assessment” Methods and Results.
The European Resp Journal, 1995, 19, 329

63.HAŁUSZKA J.
Zaproszenie do dyskusji nad przydatnością diagnostyczną pomiarów czynnościowych układu oddechowego.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki. 1995, 11

64.HAŁUSZKA J.
Jak pomóc dziecku choremu na astmę oskrzelową,
by mogło się czuć tak dobrze, jak jego zdrowi rówieśnicy”? Praktyczne porady dla rodziców
Polfa Poznań, 1996, 1-13

65.HAŁUSZKA J.
Komentarz do artykułu „Zapalenie oskrzelików u dzieci - etiopatogeneza i leczenie”
Medycyna Praktyczna, 1996, 55-56.

66.HAŁUSZKA J.
Oceny: „Gruźlica u dzieci” - pod redakcją Prof.dr hab.med Krystyny Cegleckiej-Tomaszewskiej,
Pediatria Polska, 1996, 12, 1159

67.HAŁUSZKA J., WILLIM G.
Układ oddechowy.
Rozdział w: „Normy w pediatrii biologiczne układy odniesienia”. pod redakcją Jadwigi Kopczyńskiej-Sikorskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 1996, 146-161

68.HAŁUSZKA J.
Zasady leczenia schorzeń układu oddechowego u dzieci w opiece ambulatoryjnej.
Postępy w Pediatrii; li Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Białystok 1996 18-25

69.J.HAŁUSZKA, B.MOHAISSEN, B.SOCHAŃ, , B.BARAN, I.V.EHRENBURG, N.V.GULYAEVA, H. STRUGAŁA-STAWIK, B. PASTUSZEK, E. N. TKATCHOUK:
Effect of Interval Hypoxic Training on Lead Levels in Blood of Children. Hypoxia Medical J,1997,Vol.5, 3,15-17.

70.J.HAŁUSZKA, J.ZAREMBA-CZEREYSKI, E.N. TKATCHOUK, I.V.EHRENBURG, N.V.GULYAEVA, G.WILLIM, B.BARAN:
Interval Normobaric Hypoxic Training - a New Perspective of Treatment in Children Suffering from Bronchial Asthma.
Journal of Investigational Allergology Clinical Immunology, 1997, Vol.7, 5, 531.

71.J.HAŁUSZKA, J.ZAREMBA-CZEREYSKI, G.WILLIM, B.MOHAISSEN:
Bezpieczeństwo i tolerancja na stosowanie interwałowego treningu hipoksycznego u dzieci.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, 105-106.

72.J.HAŁUSZKA:
Zapewnienie jakości "GCP"w badaniach klinicznych kontraktowanych w krajach Europy Centralnej.
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej.
Druga Ogólnopolska Konferencja "Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków 13-14 marca 1997 r. 68-69.

73.J.HAŁUSZKA, J.ZAREMBA-CZEREYSKI, G.WILLIM:
Zastosowanie normobarycznego interwałowego treningu hipoksycznego u dzieci z Zagłębia Miedziowego.
Dziecko w skażonym środowisku problemy ekologiczne i zdrowotne.
Materiały Konferencji Naukowej, Legnica, czerwiec, 1997, 152-153.

74.J.HAŁUSZKA, G.WILLIM. W.TOMALAK:
Praktyczne zastosowanie i właściwa interpretacja pomiaru drożności dróg oddechowych u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.21-22

75.J.HAŁUSZKA:
Współczesne możliwości diagnostyki chorób układu oddechowego u dzieci.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.6.

76.HANICKA M.
Leki przeciwalergiczne
Rozdział w. Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979, 225

77.HANICKA M., ŚCIŚLICKI A.
Leki rozszerzające oskrzela i leki przeciwastmatyczne
Rozdział w Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979, 87

78.HANICKA M.
Leki przeciwalergiczne.
Rozdział w: Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1983. 286

79.HANICKA M., ŚCIŚLICKI A.
Leki rozszerzające oskrzela i przeciwastmatyczne.
Rozdział w. Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowe;. Wyd 2 popr i uzup.. PZWL, Warszawa, 1983, 107

80.HANICKA M., PAWEŁEK J., KOWAUK E., STĘPNIEWSKA-RYSKALA M.
The Influence of the Mistabron Aerosols on the Various Pulmonary Surfactant Components in Vitro and on the Surface Activity of the Bronchial Secretion in infants with Acute Respiratory Diseases Factors Influencing the Deposition of Aerosol.
Materiały sympozjum nt. surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja, 1984, 182

81.HANICKA M.
Ostre choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red.
J. Rudnika i M.Hanickiej, PZWL, Warszawa. 1987, 97-152

82.HANICKA M., KURZAWA R., PAWEŁEK J.
The influence of Some Bronchodilators on DPL Monolayers (The Main Komponent of Pulmonary Surfactant „In Vitro”).
Pamiętnik XII Kongresu INTERASMA” 87, BarceIona 1967,255

83.HANICKA M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Choroby układu oddechowego
Rozdział w Vademecum Pediatrii pod red. B. Górnickiego i B Dębiec PZL, Warszawa. 1990,259-287

84.HANICKA M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Vademecum Pediatrii pod red B Górnickiego i B.Dębiec. PZWL.
Warszawa, 1993. 259-286

85.HEJNOWICZ M., ŻEBRAK J., GAWEŁ J., KURZAWA R., HERMAN T., CUTRERA R., MIDULLA R
Influence of Sol-Phase Bronchial Secretion on Celular Immunity by Children Suffering from Chronic Nonspecific Lung Diseases
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985.
291

86.HERMAN S.
Ocena ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy w Polsce.
Przegląd Epidemiologiczny, 1974. 1. 63

87.HERMAN S., RUDNIK J.
Ocena skuteczności szczepień BCG w Polsce.
Przegląd Epidemiologiczny, 1974, 2, 159

88.HERMAN S.
Ocena ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Medyczna, Łodź, 1975

89.HERMAN S., SPEIZER F.E,, FERRIS B.G., WARE IR.J., DOCKERY D., SPENGLER J.D.
Acute Change in Pulmonary Function in Children Naturally Exposed to an Air Pollution „Alert”
Arnerican Review of Respiratory Disease. 1980, 4 239

90.HERMAN S.
Analysis of Interdependence of Lung Function Tests end Epidemiological Findings
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respratoire. 1980, 27

91.HERMAN S., RUDNIK J.. WILLIM G., HAŁUSZKA J., ROSZKOWSKA K.
Multivariate Growth Curve Analysis of Data From Longitudinal Studies.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983 82

92.HERMAN S., PISIEWICZ K., ROSZKOWSKA H., RUDNIK J.
Dynamics of Respiratory Symptoms and Lung Function in Epidemiological Long-Term Study in Children
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1983, 2, 192

93.HERMAN S., PISIEWICZ K, ROSZKOWSKA H., RUDNIK J.
Dynamics of Respiratory Symptoms and Lung Function in Epidemiological Long-Term Study in Children
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1983, 2, 192

94.HERMAN S., PISJEWICZ K., RUDNIK J.
ALongitudinal study on Asthma in Schoolchildren
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT !MiDz, Rabka. 1985 42

95.HERMAN S., PISIEWICZ K., HAŁUSZKA J.,
ZAKRZEWSKI J., KURZAWA R., NAWROCKA-KAŃSKA B.,
Asthma and Other Allergic Diseases In 9 Years Old School-Children.
Allergy, 1988, 7 26

96.HERMAN T., CHORĄŻAK A., PRYJMA K., HECZKO P.B.
The in Vivo Phagocytosis and Intracellular Killing of Staphylococcal Mutants by Guinea Pig Peritoneal Exsudate CelIs.
Archivum immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 455

97.HERMAN T., WERYS R., ŻEBRAK J.
Korelacja wyników badania bakteriologicznego i bronchologicznego wydzieliny z oskrzeli u dIzieci
Pediatria Polska 1980 2. 155

98.HERMAN T.
Występowanie białka A w szczepach gronkowców izolowanych z materiału klinicznego
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu.
Akademia Medyczna, Kraków, 1981

99.HERMAN T., ŻEBRAK J., BUCHWALD J.
Występowanie gronkowców opornych na metycylinę /MRS/ w Klinikach Zespołu Pediatrycznego
Streszczenia referatów Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 44

100.T.HERMAN, E.DZIAŁEK, P.MACIEJEWSKI, A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK:
Przydatność badania cytologicznego jako metody wspierającej posiew bakteriologiczny materiału uzyskanego z dróg oddechowych.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.13.

101.HRYNIEWICZ W., PRYJMA J.
Effect of Streptolysin S On Human and Mouse T and B Lymphocytes.
Infection and lmmunity, 1977 3, 730

102.HRYNIEWICZ W., PRYJMAJ
Action of Streptolysin S on Cells Concerned in the Immune Reaction.
Proceedings of the VII th Intemational Symposium on Streptococci and Streptocoocal Diseases held in September 1978 Reedbooks, MT.Parker, 1979, 59

103.HRYNIEWICZ W., PRYJMA J.
The effect of Streptolysin Son Lyrnphocytes. Streptococcal Disease and the lmmune Response, New York Academie Press Inc., 1980, 199

Dodatkowe informacje