1.JAROSZ J., SARNOWICZ B., GONTARCZYK W.
Psychologiczny obraz dzieci z mukowiscydozą.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira yojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 52

2.JAROSZ J., SARNOWICZ B., POGORZELSKI A., GONTARCZYK W. Sytuacja psychospołeczna dorosłych pacjentów
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. Rabka, 1995.50

3.J. JAROSZ:
Wybór zawodu w obliczu choroby dziecka.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9 ,12-19.

4.J. JAROSZ:
Sytuacja psychospołeczna dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10, 21-28.

5.J.JAROSZ, J.ŻEBRAK:
Kaszel psychogenny.
Twoje dziecko,1997, 5, 31.

6.J. JAROSZ:
Nauczanie indywidualne - Za czy przeciw ?
Mukowiscydoza,1997,12, 60-66.

7.J.JAROSZ, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI:
Psychologiczne aspekty kaszlu psychogennego u dzieci.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.47

8.JĘDRYS U., KURZAWA R., HAŁUSZKA J., ŚMiESZEK J., DONIEC Z., WILLIM G.
Ocena skuteczności działania rozszerzająceJo oskrzela leku złozonego jego składowych: fenoterolu i bromku ipratropium u dzieci chorych na astmę oskrzelową,
Pneumonologia Alergologia Polska 1994 11- 12 615-622

9.JĘDRYS U., KURZAWA R., HAŁUSZKA J., ALKIEWICZ J., WILLIM G., DONIEC Z., ŚMIESZEK J.
Przydatność Berodualu jego składowych: fenoterolu i bromku ipratropium w objawowym leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 1, 27-42

10.JĘDRYS-KŁUCJASZ U., KURZAWA R., MAZUREK H.
Astma oskrzelowa u dzieci do 3 roku życia. Patogeneza, diagnostyka i zasady leczenia.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 35-49

11.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Dziecko "świszczące".
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. Nr 5, 74-76.

12.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Edukacja chorych na astmę i ich rodzin.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,161-163.

13.U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Metody wziewnego podawania leków.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9, 43-47.

14.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Metody wziewnego podawania leków.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 20-23

Dodatkowe informacje