1.ALKIEWICZ J., KURZAWA R.
Zasady leczenia inhalacyjnego w chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym Pneumonologia Polska, 1988 56, 9,430

2.ALKIEWICZ J., PIC ST., MAKOWSKA M., KURZAWA R., ŻEBRAK J.
Zasady leczenia inhalacyjnego chorób układu oddechowego u dzieci
OT IMiDz. Rabka 1990

3.ALKIEWICZ J., PAWEŁEK J., KURZAWA R.
Wpływ aerozoli solanek naturalnych na aktywność powierzchniową monowarstwy dwupalmitynianu lecytyny - DPL.
Postępy Aerozoloterapii, 1993, 3-4, 167-172

4.ALMEIDA DE P., HAŁUSZKA J.
Comparacao entre a curva fluxovolume e o volume dc fechamento: valores normalis, sensibilidade e correlacao.
Folha Medica, 1977, 2, 189

5.ALMEIDA DE P., HAŁUSZKA J.
Comparison Between Fłow-Volume Curve and Closing Volume: Normal Values, Accuracy and Correlation.
Matenały z Posiedzenia Grupy Roboczej Furopejskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania. Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978 174

6.ARMATA J., CYKLIS R., ŚCIŚLICKI A.
Nadpłytkowość i wzrost poziomu białka w surowicy w przebiegu promienicy płuc u dziecka.
PTL 1973. 50. 1980

7.ARMATA J., CYKLIS R., ŚCIŚLICKI A.
Thrombocythaemia In Actionoriycosis
The Lancet, 1973, 261

Dodatkowe informacje