1.CICHOCKI T., LITWIN J.A., SZOTOWA W., HANICKA M., GUTKOWSKI P., ŻEBRAK J., CZECZÓTKO E.
Histochemical observations on the pulmonary macrophages in Cystic Fibrosis,
Zeitschrift fur Kinderheilkunde, 1974, 116 127

2.CICHOCKI T., HANICKA M., LITWIN J.A., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., SIMSAK-BUKOWSKA E., ŻEBRAK J.
Badania cytologiczne i cytochemiczne wydzieliny oskrzelowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Pneumonologia Polska, 1977, 10-11. 727

3.CICHOCKI T., RUDNIK J., ŻEBRAK J., PAWUCK R.. KOSSEK M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SKUZA B.
Cilia Motility in children with Chronic Lung Diseases. Factors Influencing the Dposition of Aerosols
Materiały sympozjum nt, surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja, 1984 56

4.CICHOCKI T., RUDNIK J., PAWLICKI R, ŻEBRAK J.
Immotile Cilia Syndrome - a Morphological and Clinical Approach.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985, 83

5.CIOŁEK G., CICHOCKI T., MAJEWSKA-ZALEWSK H., GAWEŁ J., MIRECKA J.
Znaczenie badania cytologicznego popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych w chorobach płuc u dzieci.
Materiały naukowe XXIIOgólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, 1989 211

6.CUTRERA R., HAŁUSZKA J., WILLIM G., FILTCHEV S.l., MEROLLA R., RQNCHETTI R.
Analysis of Expiratory Pattern After Broncho-Provocation Test In Asthmatic Children.
The European P.esp. Journal, 1989, 813

  1. A.CYMERYS-POGORZELSKA, A.POGORZELSKI, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, J. ŻEBRAK:
    Gruźlica krtani u 11-letniej dziewczynki.
    X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki,.s. 17.
  2. A.CYMERYS-POGORZELSKA, A.POGORZELSKI, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, J.ŻEBRAK:
    Gruźlica krtani u dzieci.
    III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.41-43.

9.CZECZÓTKO E.
Obraz morfologiczny wydzieliny dróg oddechowych niemowląt z ostrymi chorobami na oddechowego.
Rozprawa doktorska na prawach rękopis Instytut Matki Dziecka, Warszawa, 1981

10.CZEREYSKI K., RUDNIK L
Niektóre zmiany w obrębie Klatki piersiowej w następstwie resekcji tkanki płucnej u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

11.CZEREYSKA H., HAŁUSZKA J.
Pletyzmograficzna ocena układu oddechowego dzieci po resekcji tkanki płucnej.
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

12.CZEREYSKA H., ŚLIWA Z., ŻUK E.
Ciało obce w oskrzelu jako przyczyna przewlekłego ropniaka opłucnej i zniekształcenia klatki piersiowej - rozpoznanie po 9 latach od aspiracji.
Gruźlica, 1974, 7, 719

13.CHERIAN Z.
Odległe wyniki operacyjnego leczenia guzów śródpiersia u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

Dodatkowe informacje