CENNIK
wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne i usługi medyczne dla osób i podmiotów nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń i usług

 

Plik do pobrania:

Cennik


 Zarządzenie nr 4/2019
Dyrektora
Oddziału Terenowego
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 12 marca 2019r.

 w sprawie wysokości opłaty rekompensującej koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

Tekst Zarządzenia 

 Informacje + Karta pobytu

 

Cennik: usług pralniczych i transportowych oraz gastronomicznych

 


 

 Cennik Płatnych Miejsc Postojowych na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

/obowiązuje od 1.06.2019r./

 


 

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora
Oddziału Terenowego
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 6 maja 2019r.

w sprawie zasad dot. udostępniania po raz pierwszy dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu

Zarządzenie nr 8/2019

Wyciąg z Regulaminu organizacyjnego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (word)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)

 

 

Dodatkowe informacje