Po kliknięciu na link: http://kolejki.nfz.gov.pl/ nastąpi przekierowanie na stronę Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne, na której należy sprawdzać czas oczekiwania na udzielanie świadczeń medycznych konkretnych szpitali, poradni itp.

Aby uzyskać informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju należy (patrz  rycina poniżej) w polu 'województwo' wybrać małopolskie, w polu 'miejscowość' wpisać Rabka-Zdrój, a w polu 'nazwa świadczeniodawcy' wpisać Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (wystarczy początek, po chwili wyświetli się pełna nazwa, którą trzeba wybrać).

Następnie należy kliknąć żółty przycisk 'Sprawdź czas oczekiwania', wtedy u dołu ekranu wyświetlą się jednostki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz odpowiadające im dane:

  • Liczba osób oczekujących,
  • Liczba osób skreślonych,
  • Średni czas oczekiwania (dni)
  • Pierwszy wolny termin

 

 

Dodatkowe informacje