Szanowny Pacjencie !

Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,że:

Administratorem Danych Osobowych jest :

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. J. Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. centr. 18 2676060, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Zbiór danych medycznych pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.

Udostępniamy dane:

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Podanie danych jest niezbędne, aby świadczenia medyczne mogły być realizowane.

Pacjencie masz prawo :

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dane osobowe pacjentów przetwarzane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

 

Dodatkowe informacje