Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia:

  • na wdrożenie i integrację e-Usług według modelu referencyjnego,
  • na wdrożenie dodatkowych modułów i funkcjonalności rozszerzających listę z modelu referencyjnego projektu eUsługi,
  • na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej,

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach:

Propozycje ceny (netto i brutto) proszę przesłać mailem na adres:
zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 12.03.2020 r. do godziny 12.00 na poniższych formularzach cenowych:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. 18/2676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.

Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Szacowanie wartości zamówienia (pdf)

e_Usługi szacowanie wartości zamówienia (ZIP)


Więcej informacji w tej kategorii: