Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój jest instytucją partnerską w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i...