INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Warunkiem przyjęcia pacjenta i pacjenta tylko z jednym rodzicem/opiekunem na leczenie do tut. Oddziału Terenowego jest brak któregokolwiek z poniżej wymienionych stanów przez ostatnie 14 dni przed planowanym przyjęciem:

 • kwarantanna,
 • kwarantanna nałożona w ostatnich dwóch tygodniach w szkole/przedszkolu/żłobku,
 • gorączka,
 • duszność,
 • kaszel (dot. nowego epizodu kaszlu, nie kaszlu przewlekłego),
 • kontakt bezpośredni lub pośredni z osobą z rozpoznanym zakażeniem COVID-19, albo pozostającą w kwarantannie.

Przy występowaniu któregokolwiek z powyższych stanów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Izbą Przyjęć: tel. 18 26 76 060 wew. 215, celem ustalenia postępowania dot. dalszego leczenia.

Izba Przyjęć mieści się w Budynku Głównym, dojazd od ul. Marii Skłodowskiej-Curie.


W trakcie przebywania w Oddziale Terenowym, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie następujących zaleceń:

 • Braku odwiedzin – tylko jeden zdrowy rodzic/opiekun może przebywać wraz z dzieckiem w OT.
 • Ochrony – dzieci i rodzice/opiekunowie przebywający w oddziałach szpitala nie powinni opuszczać budynku szpitala, a salę chorych tylko za wyraźnym poleceniem lub zgodą personelu pielęgniarskiego.
 • Osoby, które w trakcie hospitalizacji dziecka opuszczą budynek szpitala nie będą mogły, poza wyjątkowymi sytuacjami, w trakcie tego pobytu do niego powrócić. Zatem wychodzenie np. w celu  zrobienia zakupów jest niemożliwe.
 • Rodzicom/opiekunom umożliwiamy zakup całodziennego wyżywienia ze Stołówki OT (płatność tylko gotówką). Zamówione posiłki będą dostarczane do sali chorych.
 • Rodzic/opiekun może dla siebie zamawiać posiłki np. z restauracji rabczańskich z dowozem do tut. OT. Odbiór tych posiłków przy wejściu do budynku, z założoną maseczką i rękawiczkami.
 • Rodzicom/opiekunom pacjentów powyżej 3 roku życia nie zapewniamy łóżka. Prosimy o przywiezienie np. łóżka turystycznego, materaca najlepiej zmywalnego.

Regulamin parkowania samochodów na terenie Instytutu jest dostępny ==> tutaj

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE ZASAD