INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Warunkiem przyjęcia pacjenta i pacjenta tylko z jednym rodzicem/opiekunem na leczenie do tut. Oddziału Terenowego jest brak któregokolwiek z poniżej wymienionych stanów przez ostatnie 14 dni przed planowanym przyjęciem:

 • kwarantanna,
 • kwarantanna nałożona w ostatnich dwóch tygodniach w szkole/przedszkolu/żłobku,
 • gorączka,
 • duszność,
 • kaszel (dot. nowego epizodu kaszlu, nie kaszlu przewlekłego),
 • kontakt bezpośredni lub pośredni z osobą z rozpoznanym zakażeniem COVID-19, albo pozostającą w kwarantannie.

Przy występowaniu któregokolwiek z powyższych stanów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Izbą Przyjęć: tel. 18 26 76 060 wew. 215, celem ustalenia postępowania dot. dalszego leczenia.

Izba Przyjęć mieści się w Budynku Głównym, dojazd od ul. Marii Skłodowskiej-Curie.


W trakcie przebywania w Oddziale Terenowym, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie następujących zaleceń:

 • noszenie maseczek zakrywających nos i usta przez pacjentów (> 4 r. ż.) i ich opiekunów przy przyjęciu i w czasie przebywania poza salą chorych, poza spożywaniem posiłków w stołówce. Personel jest zobowiązany do kontroli prawidłowego noszenia maseczek przez pacjentów i ich opiekunów,
 • dopuszcza się stałe przebywanie jednego opiekuna w szpitalu. Należy zredukować do niezbędnego minimum kontakt między opiekunami pacjentów w innych, niż sala chorych obszarach Kliniki/Oddziału,
 1. Obowiązuje całkowity zakaz:
  • opuszczania terenu szpitala do dnia wypisu; opiekunowie, którzy w trakcie hospitalizacji pacjenta samowolnie opuszczą w/w teren, będą musieli opuścić Klinikę/Oddział przed ukończeniem leczenia/diagnostyki ich dziecka,
  • ograniczenie odwiedzin tylko do rodziców/opiekunów prawnych pacjentów,
  • podczas kontaktów z innymi opiekunami lub pacjentami – niezbędne zachowanie dystansu społecznego.
 2. Opiekunom umożliwia się zakup całodziennego wyżywienia ze Stołówki Centralnej (płatność tylko gotówką). Zamówione posiłki będą dostarczane do stołówki oddziałowej.
 3. Opiekun może dla siebie zamawiać posiłki np. z restauracji. Odbiór tych posiłków przy wejściu do budynku, z założoną maseczką. Po odbiorze zamówienia od dostawcy, opiekun jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk.
 4. Pacjenci otrzymują posiłki w stołówkach oddziałowych, za wyjątkiem osób izolowanych (np. chorzy na CF) lub w salach chorych. Decyzję o sposobie podawania posiłków podejmują: Kierownik Kliniki/Oddziału oraz Pielęgniarka oddziałowa.
  • Przed wejściem do stołówki wymagana jest dezynfekcja rąk.
 5. Opiekunom pacjentów powyżej 3 roku życia nie zapewniamy łóżka. Prosimy opiekunów o przywiezienie np. łóżka turystycznego, materaca najlepiej zmywalnego.

Regulamin parkowania samochodów na terenie Instytutu jest dostępny ==> tutaj

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE ZASAD