Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
  • Pracownia Ultrasonografii
  • Pracownia Elektrokardiografii
  • Pracownia Tomografii Komputerowej

Samodzielna Pracownia Endoskopii

  • Pracownia Bronchologiczna

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego

  • Pracownia Fizjologii i Patologii
  • Pracownia Ergospirometrii
  • Pracownia Polisomnografii

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne