Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Samodzielna Pracownia Endoskopii

  • Pracownia Bronchologiczna

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne