Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości łączonego zamówienia realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” (eUsługi)” oraz projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).

Wyżej wymienione projekty obejmują:

  • wdrożenie i integrację e-Usług referencyjnych: EDM, e-Rejestracja, e-Zlecenia w ramach projektu eUsługi,
  • rozbudowę systemu informatycznego funkcjonującego w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju w ramach projektu MSIM wraz z integracją z Platformą MSIM,

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach:

Propozycje ceny (netto i brutto) proszę przesłać mailem na adres: zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 2020-08-26 r. do godziny 11.00 na poniższym formularzu cenowym:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. +48 82676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.

Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie
będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI (zip)

  • 01_eUsługi-OPZ na wdrożenie e-Usług_v6.071 200701_P06.pdf,
  • 02_eUsługi-Zał. nr 1 IPU na wdrożenie e-Usług v6.071 200701_P06.pdf,
  • 03_eUslugi-Zał. nr 2 Specyfikacja_na_wdrozenie_i_integracj_eUslug_200720_P06.pdf,
  • 04_eUslugi-Zał. nr 3 Specyfika-cja_na_wdrozenia_dodatkowych_modulow_200720_P06.pdf,
  • 05_eUslugi-Zał. nr 4 Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych (EDM, e-rejestracja, e-zlecenia) 200407_P06.pdf,
  • 06_MSIM-Przedmiot_Zamówienia_na_wdrożenie_i_integrację_200723.pdf,
  • 07_MISM-Rekomendacje_dla_podmiotów_leczniczych_2020-06-01c.pdf,
  • Formularz_cenowy_Oprogramowanie_euslugi_i_MSIM_200720.xlsx