Paw 6 - budynek główny IGiChP

Oddział Terenowy (OT) wdrożył szereg procedur maksymalnie zwiększających bezpieczeństwo pacjentów podczas konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych czy zabiegów operacyjnych.

Opracowując procedury bezpieczeństwa, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem w naszym Oddziale. Poniżej znajdziecie dokładny opis tych procedur.

PROCEDURA WEJŚCIA DO SZPITALA

Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, muszą zdezynfekować ręce (dozowniki dostępne są przy wejściu), a następnie personel Oddziału Terenowego sprawdza temperaturę ciała.

ANKIETYZACJA PACJENTÓW

Każdy Pacjent proszony jest o wypełnienie Ankiety wstępnej kwalifikacji pozwalającej nam przeprowadzić jego wstępną ocenę pod kątem ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

PERSONEL SZPITALA WYPOSAŻONY JEST W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

UTRZYMUJ DYSTANS – DLA WASZEGO I NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA

PACJENCI PRZYJMOWANI NA PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE SĄ TESTOWANI W KIERUNKU SARS-Cov-2.

Każdy pacjent przy przyjęciu do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej ma wykonywany genetyczny test RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

ZASADY POBYTU NA ODDZIALE

  1. Dziecko będzie umieszczone w miarę możliwości lokalowych na pojedynczej sali wraz z rodzicem/opiekunem. Ten sam rodzic/opiekun pozostaje z dzieckiem do czasu wypisu ze szpitala. Wyłącznie w szczególnych sytuacjach możliwa jest zamiana opiekuna.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z sali zarówno przez pacjenta jak i jego opiekuna, za wyjątkiem zmiany sali, wypisu ze Szpitala lub za zgodą personelu pielęgniarskiego.
  3. Osoby, które w trakcie hospitalizacji dziecka opuszczą budynek szpitala nie będą mogły, poza wyjątkowymi sytuacjami, w trakcie tego pobytu do niego powrócićZatem wychodzenie np. w celu  zrobienia zakupów jest niemożliwe.
  4. Rodzicom/opiekunom umożliwiamy zakup całodziennego wyżywienia ze Stołówki OT (płatność tylko gotówką). Zamówione posiłki będą dostarczane do sali chorych.
  5. Rodzic/opiekun może dla siebie zamawiać posiłki np. z restauracji rabczańskich z dowozem do tut. OT. Odbiór tych posiłków przy wejściu do budynku, z założoną maseczką i rękawiczkami lub po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
  6. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.
  7. Przy wchodzeniu personelu na salę, pacjent i jego opiekun mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  8. Ewentualne przekazywanie rzeczy do sali pacjenta może odbywać się raz dziennie w godzinach ustalonych z personelem medycznym. Odbiór tych rzeczy przy wejściu do budynku, z zasłoniętymi ustami i nosem i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
  9. Rodzic/opiekun pozostający w szpitalu z dzieckiem odpowiada za bieżącą opiekę nad dzieckiem. Prosimy o pełną współpracę z personelem medycznym, stosowanie zaleceń i poleceń.
  10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania o pogorszeniu się jego stanu zdrowia.