Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Szanowni Państwo,

Dbając o zdrowie należy pamiętać, aby w razie konieczności zgłaszać się po pomoc lekarską, ponieważ epidemia nie sprawiła, że inne choroby przestały istnieć.

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w  okresie epidemii spowodowanej COVID-19, wprowadziliśmy najwyższej jakości procedury, tj.:

  • w Oddziale Terenowym Instytutu wprowadzono ścisły reżim sanitarny,
  • pacjent wraz z rodzicem/opiekunem przebywa w pojedynczej sali,
  • pacjenci przyjmowani na planowe zabiegi operacyjne są testowani w kierunku SARS-CoV-2,
  • rodzicom/opiekunom  umożliwiony jest zakup całodziennego  wyżywienia,
  • przeprowadzana jest szybka diagnostyka, przez co pobyt pacjenta zostaje skrócony do wymagalnego minimum.

Udzielamy również świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej, zapewniając większą koordynację ścieżki postępowania z pacjentem.

Troska o dobro, bezpieczeństwo i zdrowie Pacjentów oraz Pracowników są naszym najwyższym priorytetem.