Paw 6 - budynek główny IGiChP

Prześlij pliki
 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: poczta@igrabka.edu.pl

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.

 1. Przedmiot sprzedaży:
 •  Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 4268/1 o pow. 0,1729 ha, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika 3B w Rabce-Zdroju, zabudowana budynkami:
  • Pawilon I, kubatura budynku – 3547 m3, powierzchnia użytkowa – 686 m2, powierzchnia zabudowy – 373 m2,
  • Portiernia, kubatura budynku -140 m3, powierzchnia użytkowa – 25 m2, powierzchnia zabudowy 40 m2,
   dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Księga wieczysta  Nr KW NS2L/00010585/1.
 • Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. 4268/5 o pow. 0,2500 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkiem – Pawilon III stanowiącym odrębną własność, kubaturze – 3418 m3, powierzchni użytkowej –
  807 m2, powierzchni zabudowy – 426 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr NS2L/00025205/2.
 • Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. 4268/7 o pow. 0,2500 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkiem – Pawilon IV stanowiącym odrębną własność, kubaturze – 5343 m3, powierzchni użytkowej – 1261 m2, powierzchni zabudowy – 466 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr NS2L/00025205/2.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 2 i 4, jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UWAGA

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.