Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia:

  • na dostawę i instalację oprogramowania typu NAC (Network Access Control),

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym załącznikach:

Propozycje ceny (netto i brutto) dla 3 letniego  okresu gwarancji proszę przesłać mailem na adres: zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 17.03.2021 r. do godziny 12.00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. 18/2676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.

Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Załączniki:

Szacowanie wartości zamówienia – pismo

NAC – opis techniczny

SIWZ

Formularz cenowy