W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju składam serdeczne podziękowanie dla Firmy BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju za przekazanie darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W obecnej trudnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia cenna jest  każda zarówno materialna, jak i niematerialna pomoc, jaką Oddział Terenowy Instytutu może pozyskać.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość, która jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor
Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju
Podziękowania_Blachotrapez