Do zainteresowanych Wykonawców

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia dotyczącego wyposażenia OAiIT w sprzęt medyczny

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

Propozycje ceny (netto i brutto) proszę przesłać mailem na adres: zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 16.07.2021 r. do godziny 13.00 na poniższym formularzu cenowym:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan mgr inż. Marek Ziemianin, tel. 18/2676060 wew. 214, e-mail: mziemianin@igrabka.edu.pl.

Oddział Terenowy Instytutu w Rabce-Zdroju informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Załączniki: