Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju informuje, że na podstawie Rozdziału 3 § 24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przetarg na zbycie środka trwałego, tj. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 4269 o pow. 0,1516 ha, zlokalizowana przy ul. M.C. Skłodowskiej w Rabce-Zdroju, zabudowana budynkiem – Pawilon VII,  stanowiącym odrębną własność o  kubaturze – 2574,0 m3, powierzchni użytkowej – 452,0 m2, powierzchni zabudowy – 317,0 m2, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00010550/7 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ogłoszeniem z dnia 20 lipca 2021 r., w siedzibie Oddziału Terenowego Instytutu, w Budynku Administracji w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00.

Wpłynęła jedna pisemna oferta z ceną 633 220,00 zł netto (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia zł), która została wybrana.