Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój ogłasza sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego mobilnego aparatu RTG Kodak Point – OF – CARE CR-ITX 560 System.

Podstawowe dane przedmiotu sprzedaży:

  1. Aparat cyfrowy mobilny Typu Kodak Point – OF-CARE CR-ITX 560 System, Rok produkcji 2008, nr seryjny  10173, producent Kodak /Carestream  Health System.
  2. Cena wywoławcza: 42 500,00 zł.  (do negocjacji)

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące  w dniu sprzedaży przepisy.

  1. Przedmiot sprzedaży częściowo sprawny; uszkodzona listwa detekcyjna – do naprawy.
  2. Aparat serwisowany przez firmę Carestreeam Health System do roku 2012 – do wycofania z użytkowania.
  3. Stan wyeksploatowania: aparat jest wyeksploatowany w nieznacznym stopniu, wykonywał średnio 400 zdjęć rocznie podczas eksploatacji.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, po uprzednim telefonicznym lub  e-mailowym uzgodnieniu terminu wizyty. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia terminu oglądania  sprzętu jest: p. mgr inż. Marek Ziemianin, kontakt:  tel. 18 267 60 60 wew. 214 lub mail:  mziemianin@igrabka.edu.pl