Paw 6 - budynek główny IGiChP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2021 r. godzina 11:00.

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 17.11.2021 r. godzina 12:00.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju,
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu diagnostyki obrazowej dla pacjentów Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu diagnostyki obrazowej (PDF)

Oferta (PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie ofert

Zmiana zapisów w SWKO