Logo Oddziału Terenowego Instytutu

PODZIĘKOWANIE

 W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Pana Mariusza Wajdy

Parkowa 14A

33-180 Gromnik

za przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz Oddziału Terenowego Instytutu.

W obecnej trudnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia cenna jest każda zarówno materialna, jak i niematerialna pomoc, jaką możemy pozyskać.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną życzliwość, która jest wyrazem Pana dobroci
i chęci niesienia pomocy.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów
osobistych i zawodowych.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

 

Podzękowania_mwajda