Zarządzenie nr 10/2021

Dyrektora Oddziału Terenowego
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zasadach wykonywania testów antygenowych u pacjentów i ich opiekunów prawnych przy każdym przyjęciu na Oddział/Klinikę

Na podstawie §4 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861) oraz w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zlecam obowiązkowe wykonywanie testów antygenowych u pacjentów i ich opiekunów prawnych przy każdym przyjęciu na Oddział/Klinikę.
  2. Brak zgody na wykonanie powyższych testów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na leczenie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania mocą obowiązującą od 7 listopada 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

Zarządzenie nr 10/2021 (PDF)