Logo Oddziału Terenowego Instytutu

PODZIĘKOWANIE

 W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Fundacji Oddech Życia

za przekazanie nieodpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz pacjentów
leczonych w tutejszym Oddziale Terenowym Instytutu.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów
osobistych i zawodowych.

 

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

 

Podzękowania_oddechzycia_1