Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19, Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju wprowadza zakaz:

  • odwiedzin dzieci/pacjentów przebywających do 3 dni, oraz
  • ograniczenie odwiedzin tylko do rodziców/opiekunów prawnych dla pacjentów przebywających powyżej 72 godzin w Oddziale Terenowym.