Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 4267/2

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwow...