Logo Oddziału Terenowego Instytutu

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

za przekazaną darowiznę pieniężną,
która jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy innym.

Dziękując za okazaną pomoc i życzliwość życzę Państwu
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju

Podziękowania (PDF)