Logo Oddziału Terenowego Instytutu

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

za przekazanie aparatu USG na rzecz pacjentów
leczonych w Oddziale Terenowym Instytutu.

 Dzięki Państwa wsparciu możemy podnieść standardy opieki medycznej, zapewnić leczenie i jeszcze lepszą diagnostykę naszym małym pacjentom.


Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju

Podziękowania (PDF)