Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informujemy, że Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju planuje zniszczenie dokumentacji indywidualnej pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Terenowym Instytutu w 2000-2001 r. Dokumentacja medyczna może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej, mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej (wzór w załączeniu).

Dokumentację medyczną będzie można odbierać do 20 maja 2022 r. w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej, po osobistym stawiennictwie i okazaniu dokumentu tożsamości, przedstawieniu uprawnienia lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia do jej odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru.

Po tym terminie dokumentacja ulegnie wybrakowaniu (zniszczeniu). Wszelkich informacji dotyczących możliwości odbioru dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerem; tel. 18 26 76 060, wew. 274.

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc