OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju (CVP 85121200-5)

Symbol: KO-8/ANESTEZ/2022

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)

Oferta

Projekt umowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych