Logo Oddziału Terenowego Instytutu

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Firmy

Handel i Wynajem Nieruchomości

Eugeniusz Lis

za przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz pacjentów Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Oddziału Terenowego Instytutu.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość, która jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów
osobistych i zawodowych.

 

 mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce-Zdroju

 

Rabka-Zdrój, 26 maja 2022 r.

Podziękowanie (PDF)