Ogłoszenie o wyniku sprzedaży

Oddział Terenowy Instytutu informuje, że na podstawie Rozdziału 3  § 24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przet...