Oddział Terenowy Instytutu informuje, że na podstawie Rozdziału 3  § 24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej, jako działka ewid. nr 4268/1 o pow. 0,1729 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkami:

  • Pawilon I o kubaturze – 3547,0 m3, powierzchni użytkowej – 686,0 m2, powierzchni zabudowy
    – 373,0 m2,
  • Portiernia o kubaturze – 140,0 m3, powierzchni użytkowej – 25,0 m2, powierzchni zabudowy
    – 40,0 m2,

dla których prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00010585/1 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg przeprowadzono, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2022 r., w siedzibie Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji w dniu 21.06.2022 r. o godz. 11:00.

Wpłynęły 2 pisemne oferty:

  • I oferta z ceną: 672 620,00 zł netto (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia zł);
  • II oferta z ceną: 700 000,00 zł netto (siedemset tysięcy zł).

Wybrano ofertę z najwyższą ceną, która wynosi 700 000,00 zł netto (siedemset tysięcy zł).

 

Ogłoszenie (PDF)