W związku z opublikowanym w dniu 6 lipca br. w mediach społecznościowych (Facebook – oficjalny Fanpage Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju) Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. (dalej: Szpital) wpisem dotyczącym trudnej sytuacji lokalowej Szpitala związanej z przebudową i remontem generalnym budynku głównego ww. Szpitala zawierającym oszczercze zarzuty stawiane Oddziałowi Terenowemu im. Jana i Ireny Rudników w Rabce- Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, do których nie znajduję publicznego odniesienia się przez władze Szpitala, przedstawiam następujące stanowisko:

W Oddziale Terenowym Instytutu funkcjonują specjalistyczne oddziały dziecięce ze 103 łóżkami, a także leczeni są dorośli chorzy na mukowiscydozę oraz wymagający leczenia torakochirurgicznego w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej posiadającej 4 łóżka. Łącznie Oddział Terenowy Instytutu dysponuje 107 łóżkami klinicznymi, które obecnie wykorzystywane są w 99%. Udostępnienie sal dla chorych zewnętrznemu podmiotowi leczniczemu uniemożliwiłoby Oddziałowi Terenowemu Instytutu
prowadzenie działalności leczniczej oraz realizację umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto takie rozwiązanie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami, które stanowią, że niedopuszczalne jest łączenie pomieszczeń w ramach różnych oddziałów łóżkowych, a w tym przypadku różnych podmiotów leczniczych. Oddział Terenowy Instytutu dysponuje budynkami wyłączonymi z działalności w 2013 r. których stan techniczny uniemożliwia ich przeznaczenie na cele lecznicze, o czym poinformowano Szpital w piśmie z dnia 16 lutego 2022 r.

Od lutego 2022 r. Oddział Terenowy Instytutu prowadził korespondencję z Prezesem Szpitala, w której na bieżąco informował o możliwościach Oddziału Terenowego. W ramach kontaktów odbyło się również 10 maja br. spotkanie z przedstawicielami Szpitala, w celu przedstawienia możliwości wynajmu sal operacyjnych.

Wyrażono dobrą wolę proponując Szpitalowi wynajęcie sali operacyjnej, jednakże bez łóżek dla operowanych pacjentów, ponieważ takimi Oddział nie dysponuje.

Nieudostępnienie Szpitalowi pomieszczeń z łóżkami nie wynika ze złej woli, lecz z braku takiej możliwości ze strony Oddziału Terenowego Instytutu.

dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

 


Stanowisko IGiChP z 14.07.2022 r. [PDF]