Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV) 85121200-5)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju  (CPV) 85121200-5) 1. Ogłoszenie o konkursie ofert 2....

Szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – modernizacja serwerowni – szafa serwerowa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

...

Zasady odstawiania leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy informację o zasadach odstawienia leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu. zasady te dotyczą pacjentów pierwszorazowo przyjmowanych do Oddziału Terenowego Instytutu, natomiast przy kolejnych przyjęciach wg zasad wyznaczonych przy ostaniem wyp...