Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju  (CPV) 85121200-5)


1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. SWKO

3. Oferta

4. Projekt umowy

5. Zgoda na przetwarzania danych osobowych

6. Klauzula informacyjna