Rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) pn. „Rozbudowa funkcjonalności eksploatowanego przez Zamawiające...

Kontrakt z MOW NFZ na świadczenia kompleksowych usług w zakresie diagnostyki obrazowej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Pracownia Tomografii Komputerowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdrój posiada najnowszej generacji 64-warstwowy aparat firmy Siemens, w którym zastosowano innowacyjne mechanizmy zmniejszające do minimum dawkę promieniowania w czasie ekspozycji, co jest szczególnie w...