Pracownia Tomografii Komputerowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdrój posiada najnowszej generacji 64-warstwowy aparat firmy Siemens, w którym zastosowano innowacyjne mechanizmy zmniejszające do minimum dawkę promieniowania w czasie ekspozycji, co jest szczególnie ważne w przypadku badań dzieci. Wnętrze Pracowni TK zostało zaprojektowane w przyjazną i kolorową dzieciom przestrzeń, minimalizującą stres związany z badaniem.

Dzięki pozyskanemu kontraktowi z MOW NFZ na świadczenie usług medycznych od stycznia 2023 roku, istnieje możliwość świadczenia kompleksowych usług w zakresie diagnostyki obrazowej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pacjenci posiadający właściwe skierowanie, mogą rejestrować się na badania

od poniedziałki do piątku w godzinach od 700 do 1435

Numer telefonu (18) 26 760 60  wew. 254.

Jak wygląda procedura.

Lekarz wystawia e-skierowanie.

Otrzymują Państwo:

 • SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu, albo
 • e-mail z załączonym w PDF e-skierowaniem,
 • a jeśli nie korzystacie Państwo z Internetowego Konta Pacjenta, lekarz powinien wydać wydruk informacyjny.

Następnie należy zapisać się na świadczenia medyczne na podstawie e-skierowania:

 • przez telefon — podając 4-cyfrowy kod i numer PESEL (już nie trzeba dostarczać skierowania osobiście),
 • osobiście – przekazując 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL lub przedstawiając wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego telefonu.

Wykaz badań dostępnych w ramach kontraktu z NFZ:

 • TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa szyjnego bez i z wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa piersiowego bez i z wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bez i z wzmocnieniem kontrastowym

Lokalizacja:

Pracownia Tomografii Komputerowej mieści się w Budynku Głównym (paw.VI) na I-piętrze (wejście od ul. M. Curie-Skłodowskiej).

Godziny wykonywania badań TK w ramach kontraktu z NFZ:

w poniedziałki w godzinach 1000 – 1600

w czwartki w godzinach 1200 – 1800

Przygotowanie do badania do wszystkich badań:

 • Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 lat przychodzą na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym;
 • Należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem oraz – w przypadku pacjentów do 16 roku życia – obowiązkowa jest książeczka zdrowia dziecka;
 • Na badanie prosimy zabrać ze sobą dokumentację z poprzednich badań USG, RTG, TK, jeżeli taka jest, celem porównania.

BADANIA TK z kontrastem

 • przed badaniem TK z kontrastem należy wykonać badanie kreatyniny – badanie wykonane nie wcześniej, niż tydzień przed wyznaczonym terminem badania TK, wynik dostarczyć w dniu badania;
 • pacjent musi być na czczo 6 h;
 • pacjent może pić wodę niegazowaną do 2 h godzin przed badaniem;
 • prosimy, aby pacjent jeśli to możliwe ubrał się w wygodny strój pozbawiony metalowych elementów oraz zdjął biżuterię;
 • prosimy, aby pacjent zabrał ze sobą butelkę (1,5 l) z wodą niegazowaną.
 • prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego.
 • należy poinformować lekarza oraz personel wykonujący badanie o wszelkich alergiach i ewentualnych powikłaniach po wcześniejszych badaniach radiologicznych. Wszystkie wątpliwości prosimy zgłosić lekarzowi lub personelowi medycznemu, bezpośrednio przed badaniem.
 • planowana godzina rozpoczęcia badania może ulec zmianie, np. ze względu na przedłużenie się czasu poprzedniego badania;
 • po badaniu z podaniem kontrastu należy zostać 30 min na terenie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu.

BADANIA TK bez kontrastu:

 • nie wymaga specjalnego przygotowania.

!! WAŻNA INFORMACJA !!

Pacjenci kierowani z POZ mogą być kierowani wyłącznie na TK klatki piersiowej, jeśli w wykonanym zdjęciu RTG klatki piersiowej są obecne zmiany wymagające dalszej diagnostyki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: od 1 października 2022 r. lekarz POZ może wystawić skierowanie na badanie TK płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

 

Formularz ze zgodą na badanie oraz informacją na temat badania do pobrania.