Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) pn. „Rozbudowa funkcjonalności eksploatowanego przez Zamawiającego integrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM”, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

Propozycje ceny (netto i brutto) proszę przesłać mailem na adres:
zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 22.02.2023 r. do godziny 12.00 na poniższym formularzu cenowym:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. +48 82676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.

Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Z poważaniem

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU

mgr Maria Dunaj

Załączniki: